Anders Celsius

Levde: 1701-1744 (42 år)
Titel: Professor i astronomi, Celsiusskalans uppfinnare
Far: Nils Celsius (1658-1724)
Mor: Gunilla Maria Spole (1672-1756)

Anders Celsius - målad av ?

Biografi
Anders Celsius föddes den 27 november 1701 i Uppsala som son till matematikern Nils Celsius (43) och Gunilla Maria Spole (29).

Professor i astronomi
Celsius var ett matematiskt snille och redan när han var liten ritade han geometriska figurer och vid tolv års ålder hade han redan gått igenom en matematisk lärobok som egentligen var ämnad för mycket äldre studenter. Vid tjugosju års ålder (1728) tog han filosofisk examen och vid 30-årsåldern blev han professor i astronomi i Uppsala. Den lärostolen hade både hans morfar, morbror och hans egen far haft tidigare.

Fransk statspension
Han gjorde 1732 en utlandsresa där han väckte stor uppmärksamhet hos dåtidens lärda män. På resan studerade han observatorier och skaffade bättre instrument som han sedan skulle använda i sina beräkningar. I Nürnberg i Tyskland lät han ge ut en artikel om norrskenet som han ansåg var ett fenomen i de övre luftlagren. Artikeln väckte stor uppmärksamhet i hela Europa. Året därefter var han i Paris där en häftig debatt pågick om Isaac Newtons åsikt om att jorden var tillplattad vid polerna. Fransmannen Giovanni Domenico Cassini1625-1712 trodde istället att jorden var avplattad vid ekvatorn och denne reste därför till Peru för att genomföra mätningar där. Celsius själv for tillbaka till Sverige och 1736 for han till Tornedalen där han utförde egna mätningar och där han bekräftade Isaac Newtons teori (nio år efter dennes död) att det var vid polerna som jorden var tillplattad och inte vid ekvatorn. För denna upptäckt fick Celsius senare fransk statspension och han blev ett stort namn internationellt.

Beräkningar
Celsius beräknade även att solens ljus är 320 000 gånger starkare än månens och vid middagshöjd 130 gånger starkare än vid synranden.

Astronomiskt observatorium
Astronomiskt observatorium
Han gjorde också en närmare bestämmande av orternas geografiska lägen, räknade ut tyngdkraftens progressiva tillväxt från ekvatorn till polerna och jordens form med mycket mera. Han fick i uppdrag att ge ut en almanacka, och han ville att Sverige skulle gå över till den gregorianska tidräkningen vilket inte skedde förrän nio år efter hans död, år 1753.

Vetenskapsakademien
Tillsammans med bland annat Carl von Linné, Christopher Polhem och Anders Johan von Höpken var han med om att grunda Vetenskapsakademien år 1739, och det sägs att det var Celsius som gav akademien dess namn. I Uppsala lät han uppföra Sveriges första observatorium som stod klart 1742.

100-gradiga temperaturskalan
Han uppfann också den 100-gradiga temperaturskalan som fick namn efter honom själv, fast han benämnde vattnets fryspunkt till 100 grader och kokpunkten till 0. Efter hans död var det med största sannolikhet Vetenskapsakademiens instrumentmakare Daniel Ekström1711-1755 som vände upp och ner på skalan (vissa påstår dock att det var Carl von Linné) så att den blev som den vi har idag med kokpunkten på 100 grader och fryspunkten på 0.

Alla hans astronomiska observationer gjorde att han ofta vistades ute under de kalla vinternätterna och detta i kombination med nattvak och överansträngning gjorde att hans hälsa bröts ner.
Celsius (42) gick bort ogift av en lungsjukdom den 25 april 1744 i Uppsala och begravdes i Gamla Uppsala kyrka. Hans namn lever vidare då det troligtvis är det mest citerade svenska namnet i världen eftersom det nämns varje timme dygnet runt i väderleksrapporter över hela världen!

År Titel/händelse (urval)
1711 Student i Uppsala (12 juni)
1724 Amanuens hos Vetenskapssocieteten i Uppsala
1727 Disputerade (Disputatio astronomi ca de motu vertiginis lunæ)
1728 Disputerade (Dissertatio gradualis de existentia mentis)
1728 Filosofie magister
1729 Sekreterare hos Vetenskapssocieteten i Uppsala
1729 Docent i matematik vid Uppsala universitet
1729 Förordnad att uppehålla professurerna i matematik och astronomi
1730 Professor i astronomi
1730 Ledamot av Vetenskapsakademien (LVS)
1732-1736 Företog en utrikes studieresa (sept 1732-våren 1736)
1733 Ledamot av Academia Csesarea Leopoldina Carolina naturse curiosorum
1739 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1739 Uppsala universitets rektor (vårteminen)
1743 Uppsala universitets rektor (höstteminen)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1701 - 1744
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet
» store norske leksikon
» denstoredanske.dk
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon