Esaias Tegnér

Levde: 1782-1846 (63 år)
Titel: Biskop i Växjö och skald
Far: Esaias Tegnér (1733-1792)
Mor: Sara Maria Seidelius (1744-1834)

Esaias Tegnér - målad av Johan Gustaf Sandberg

Biografi
Esaias Tegnér föddes den 13 november 1782 i Kyrkerud i Värmland som son till kyrkoherden Esaias Tegnér d.ä. (49) och Sara Maria Seidelius (38).

Uppväxt
När Esaias var nio dog hans far och utan pengar kunde han inte studera, vilket gjorde att han fick ta anställning som biträde vid assessor Branting, på ett kronofogdekontor. Branting märkte snart hans kunskaper och lust att läsa och övertalade då en vän, kapten Löwenhielm, att ta honom till sig och komma under hans handledning.

Studier
Han började då att studera och på hösten 1799 skrevs han in som student på Lunds universitet, och redan 1801 avlade han fil. kandidatexamen. Några månader efter förlovade han sig med Anna Maria Gustava Myhrman, och de gifte sig år 1806.

Docent i estetik
Hösten 1802 utgav han två latinska avhandlingar, och 1803 blev han docent i estetik, och två år efter detta till adjunkt i estetik och senare samma år till vice bibliotekarie.

Skald
Esaias var en av Sveriges ryktbaraste skalder och den som inom världslitteraturen företrädesvis representerar svensk diktning, han var också den mest omtyckte av tidens sångare och detta inte minst för att han förenade så mycket av de gamla traditionerna med den nya smakriktningen. 1810 fick han professors namn, heder och värdighet.

Professor
År 1812 utnämndes Esaias till professor i grekiska språket i Lund en tjänst som han hade i tolv år. Han var aktad som universitetslärare, beundrad som skald och älskad som enskild person. Under denna tid diktade han mycket. Lyckligt levde han här i sitt boningshus vid hörnet av Gråbrödragatan och Klostergatan och bland sina vänner i "Härbärget".

I sitt rymliga arbetsrum (som nu vårdas som ett Tegnérmuseum) skapade Esaias smågnolande och gående fram och tillbaka sin 'Axel, Fritiofs saga, Nattvardsbarn, Sång till solen, Karl XII, Flyttfåglarna' med flera.

Esaias Tegnér
Minnesmedalj över
Tegnér från 1876

Läste teologi
Han läste också teologi och blev prästvigd 1812. Han var teologidoktor vid Karl XIV:s kröning 1818 och blev samma år en av de arton i Svenska akademien.

1824 blev han biskop i Växjö, men flyttade inte in i biskopsbostaden förrän 1827.

Biskop
I oktober 1846 fick Esaias (63) ett slaganfall och efter detta låg han mest i ett dvalliknande tillstånd tills han gick bort den 2 november samma år. Han begravdes på Tegnérkyrkogården i Växjö.

År Titel/händelse/verk (urval)
1805~ Lektor i estetik i Lund
1806 Nelson och Pitt (dikt)
1806 England och Frankrike (dikt)
1810 Fick professors titel
1810 Det eviga (dikt)
1812-1824 Utnämnd till professor i grekiska vid Lunds universitet (6 dec)
1811 Svea (dikt)
1812 Flyttfåglarn (dikt)
1812 Prästvigd (20 dec)
1813 Nyåret (dikt)
1813 Skaldens morgonpsalm (dikt)
1816 Nyåret (dikt) (omarbetning)
1817 Språken (dikt)
1818 Medlem i svenska akademien
1818 Karl XII (dikt)
1820 Nattvardsbarnen (dikt)
1824~ Biskop i Växjö

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1782 - 1846
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» store norske leksikon
» denstoredanske.dk
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon