Fredric Horn (af Åminne)

Levde: 1725-1796 (70 år)
Titel: Greve, general 1778
Adel/ätt: Grevliga ätten Horn af Åminne. Grevlig 1772
Far: Krister Gustafsson Horn (af Åminne) (1672-1746)
Mor: Anna Regina Siöblad (1685-1768)

Fredric Horn (af Åminne)

Biografi
Fredrik Horn (af Åminne) föddes den 29 mars 1725 på Husbygård i Södermanland som son till översten Krister Gustafsson Horn (af Åminne) (53) och friherrinnan Anna Regina Siöblad (40).

Vid femton års ålder började han som volontär vid livgardet. Tre år senare (1743) gick han i fransk tjänst och utmärkte sig för sitt mod vid Oppenheim, under reträtten från Pfaffenhofen och under fälttåget i Flandern. Han avancerade 1749 till överste. Efter detta lämnade han Frankrike men återvände då det sjuåriga kriget bröt ut 1756, och tog som generallöjtnant en avgörande del i fransmännens seger vid Hastenbeck 1757.

Familj & barn
Trettiotre år gammal, den 13 april 1758, gifte sig Fredric i Stockholm med Anna Margareta Plomgren (24) (senare adlad Plommenfelt).
De fick 1763 sonen Klas Fredric Horn som 28 år senare var med om komplotten och mordet på Gustav III. Anna Margareta gick bort 1782.
Året därpå (1783) gifte Fredric (58) sig i Vikingstad med Ragnhild Ulrika von Flygarell (51).

År 1760 blev Horn överste i svenska armén och 1762 blev han löjtnant vid livdrabanterna och året därpå överste vid Östgöta kavalleri. Slutligen blev han 1770 befordrad till generalmajor. Horn var en aktiv hattpolitiker och en av de få högre officerare som verkligen stödde Gustav III vid statskuppen 1772, då han under själva statskuppens dag, näst kungen, tog befälet över trupperna i huvudstaden.

Horns trohet mot kungen belönades med generallöjtnants fullmakt och han upphöjdes även till greve. Han lär då ha anhållit om att få byta sitt namn till Gustafsvän vilket dock avslogs. Några år senare utsågs han till general och serafimerriddare. Hans tillgivenhet mot Gustav III förbyttes så småningom till hat, och bland annat så var han en av dem som arresterades vid riksdagen 1789 men släpptes efter 2½ månads fängelse. Det sägs att han överförde sina hatiska känslor för kungen till sonen, Klas Fredric Horn, vilket kan vara en orsak till att denne senare var med i komplotten mot kungens liv år 1792. När det kom fram att hans son var en av de delaktiga riktades folkmassans ovilja även mot honom. Bland annat utsattes hans hus vid Klara södra kyrkogatan för angrepp och för att skydda honom fördes han i en av hovets vagnar till slottet, där han kvarhölls till Gustav III avlidit.

Horn gick bort den 1 januari 1796 i Stockholm, 70 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2019-09-11
Samtida händelser 1725 - 1796
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora bilden, digitaltmuseum.se
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon