Carl Johan Adlercreutz

Levde: 1757-1815 (58 år)
Titel: General 1811, statsråd och greve, en av rikets herrar
Adel/ätt: Grevliga ätten Adlercreutz. Friherrlig 1808. Grevlig 1814
Far: Thomas Adlercreutz (1733-1796)
Mor: Hedvig Katarina Bartels (1739-1804)

Carl Johan Adlercreutz

Biografi
Carl Johan Adlercreutz föddes på Kiala gård i Nyland i Finland den 27 april 1757 som son till Thomas Adlercreutz (24) och dennes hustru Hedvig Katarina Bartels (28).

Krigstjänst
Redan vid tretton års ålder inträdde Adlercreutz i krigstjänst och visade i Gustav III:s ryska krig 1788-1790 ett ovanligt stort mod och tapperhet och efter att ryssarna blivit slagna vid Revolax blev han utnämnd till generalmajor och riddare av Svärdsordens stora kors.

finska kriget bröt ut 1808 fick Adlercreutz befäl över andra brigaden där han vann berömmelse för att han som nyutnämnd generaladjutant lyckades hejda arméns långa och förnedrande reträtt mot Österbotten. Denna seger hyllades sedan av Johan Ludvig Runeberg i Fänrik Ståls sägner.

Avsätta kungen
Efter att han kommit tillbaka från kriget i januari 1809 blev han involverad i planerna om att avsätta den svenska kungen Gustav IV Adolf, mycket för att förhindra ett inbördeskrig. Han vägrade dock att bli ledare för de sammansvurna. Då George Adlersparre började med sitt uppror i Värmland och då kungen var på väg att fly arresterade emellertid Adlercreutz kungen på Stockholms slott på morgonen den 13 mars 1809. Med hjälp av några officerare gick han upp till slottet och in till kungen och sa: 'hela nationen vore försatt i häpnad öfver rikets olyckliga ställning och konungens tillämnade afresa och att man vore fastbesluten att afböja den' varefter de arresterade kungen. Efter att kungen blivit fängslad ville Adlercreutz att Gustav Adolfs son, kronprins Gustav (9) skulle bli Sveriges nästa kung vilket dock inte blev av. Som uppskattning för sina insatser fick dock Adlercreutz Läckö slott som gåva på 50 år.

Då riksmarskalk Axel von Fersen blev brutalt mördad av pöbeln i samband med kronprins Karl Augusts begravningståg den 20 juni 1810, var Adlercreutz en av de generalerna som inte gjorde mycket för att hjälpa Fersen i hans nödsituation. Samma år blev han statsråd och utnämnd till general.

Eftersom Adlercreutz var dålig på språk hade han svårt att tala med den nya kronprinsen Jean Baptiste Bernadotte (senare Karl XIV Johan). Ändå följde han med denne i fälttåget mot Napoleon som generalstabschef. Under slaget vid Leipzig 1813 blev två av hästarna han red på ihjälskjutna medan han satt i sadeln. Han deltog även i fälttåget i Norge 1814. Efter kriget upphöjdes han i grevligt stånd, varefter han drog sig tillbaka från alla offentliga uppdrag.

Äktenskap 1
1792 gifte Adlercreutz (35) sig med Henrietta Amalia Stackelberg (21 år). Henrietta dog i barnsäng vid dottern Henriettas födelse 1796. De fick barnen:
1) Fredrik Thomas (1793-1852)
2) Henrietta Virginia Sofia (1796-1834)

Äktenskap 2
Den 7 augusti 1798 gifte Adlercreutz (41) sig med Margareta Beata von Engeström (28) och de fick barnen:
3) Carl Gustaf (1799-1883)
4) Johan Henrik (1800-1841)
5) Charlotta Amalia (1802-1860)

Adlercreutz (58) gick bort den 21 augusti 1815 men han begravdes dock inte förrän i april 1816, som var årsdagen för hans strålande seger vid Siikajoki. Han ligger begravd i Riddaholmskyrkan i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1770 Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren
1773 Avlade examen i fortifikation och artilleri
1773-1775 Korpral
1775-1777 Kornett
1777 Med sitt kompani transporterad till karelska lätta dragonregementet
1777-1781 Löjtnant
1781-1789 Stabskapten
1788 Bevistade anfallet på Nyslott (3 juli)
1789 Bevistade slaget vid Porrassalmi (13 juni)
1789 Bevistade slaget vid Pundala (15 juni)
1789 Bevistade slaget vid Porrassalmi (19 juni)
1789 Bevistade slaget vid Kilpakoski (21 juni)
1789 Förde avantgardet vid Jokkas (7 juli)
1789 Riddare av Svärdsorden (RSO)
1789 Förde ett detachement vid S:t Michel (12 juli)
1789 Förde avantgardet under marschen till Pumala, varvid åtskilliga fångar och kosackhästar togs tillfånga (16 juli)
1789 Lätt sårad i halsen vid rekognoscering (2 aug)
1789-1792 Major i armén (19 aug)
1789 Erhöll befäl över detachementet i Sulkova (10 sept)
1790 Bevistade rabbningen vid Pirttimäki (5 maj)
1791 Premiärmajor
1792-1796 Överstelöjtnant och chef för Nylands lätta dragonkår
1796-1802 Överste i kåren
1802-1808 Generaladjutant
1804 Chef för det nyuppsatta Adlercreutzska lätta infanteriregementet
1808 Chef för andra brigaden av finska armén
1808 Slog tillbaka fiendens anfall vid Artsjö (24 feb)
1808 Slog tillbaka fiendens anfall vid Käkelä (26 feb)
1808 Slog tillbaka fiendens anfall vid Tammerfors (11 mars)
1808 Konungens tjänstgörande generaladjutant vid finska armén
1808 Förde befälet i striderna vid Siikajoki (18 apr)
1808 Förde befälet i striderna vid Revolaks (27 apr)
1808-1809 Generalmajor (9 maj)
1808 Förde befälet i striderna vid Nykarleby (24 juni)
1808 Förde befälet i striderna vid Lappo (14 juli)
1808 Förde befälet i striderna vid Alavo (17 aug)
1808 Friherre (30 aug)
1808 Förde befälet i striderna vid Ruona (1 sept)
1808 Förde befälet i striderna vid Salmi (2 sept)
1808 Förde befälet i striderna vid Ylistaro (10 sept)
1808 Förde befälet i striderna vid Oravais (14 sept)
1808 Förde befälet i striderna vid Viiret (11 nov)
1809 Befälhavare för norra arméns första fördelning (21 jan)
1809 Befälhavande generaladjutant i Stockholm (13 mars)
1809 Tjänstgörande generaladjutant för armén (27 mars)
1809- Generallöjtnant (29 juni)
1809 Hedersledamot av Krigsvetenskapsakademien (HedLKrVA)
1809 Ledamot av kommittéerna rörande exercisskvadroner vid Smålands och Skånes husarregementen
1809 Ledamot av kommittéerna rörande passevolans vid indelta armén (15 aug)
1809 Ledamot av kommittéerna rörande ny tågordning
1809 Ledamot av kommittéerna rörande reglering av rikets försvarsanstalter
1810 Statsråd
1810-1812 Ledamot av kommittén angående pensionsstat för svårt sårade officerare och underofficerare
1811 Riddare och Kommendör av Kungliga Maj:ts Orden (RoKavKMO)
1811-1812 Ordförande i krigskommittén
1811 General av kavalleriet (12 mars)
1811-1812 Ledamot av kommittén angående indelta arméns beklädnadssätt
1812 Ledamot av salpeterkommittén
1812 Ledamot av kommittéerna angående fördelning av statsanslaget för armén och flottan
1813 Chef för kronprinsens generalstab
1813 Chef för norra tyska arméns generalstab
1813 Deltog i slaget vid Grossbeeren (23 aug)
1813 Deltog i slaget vid Dennewitz (6 sept)
1813 Deltog i slaget vid Leipizig (18-19 okt)
1813 en av rikets herrar
1813 Deltog i fälttågen mot Danmark
1813 Deltog i fälttågen mot Holland
1814 Deltog i fälttågen mot Belgien
1814 Bevistade belägringen av Maastricht
1814 Ledde efter fredsslutet svenska härens hemmarsch
1814 Deltog som chef för kronprinsens generalstab i fälttåget mot Norge
1814 Upphöjdes i grevligt stånd

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-01 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1757 - 1815
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon