Georg Adlersparre

Levde: 1760-1835 (75 år)
Titel: Generalmajor, landshövding och greve, "en av rikets herrar"
Adel/ätt: Grevliga ätten Adlersparre. Utdöd 1908
Far: Christoffer Adlersparre (1718-1799)
Mor: Ebba Sofia Planting-Bergloo (1730-1796)

Georg Adlersparre

Biografi
Georg Adlersparre föddes som Göran Christophersson Adlersparre på kaptensbostället Hovermo i Myssjö socken i Jämtland den 28 mars 1760 som son till överstelöjtnant Christoffer (Christofferson) Adlersparre (42) och Ebba Sofia Planting-Bergloo (30).

Krigstjänst
Fjorton år gammal skickades Georg till Uppsala för att studera men redan året därpå gick han i krigstjänst och deltog som ryttmästare vid Livregementet till häst. Han deltog också i det ryska kriget 1788-1790, där han blev tillfångatagen. Efter att kriget var slut sände Gustav III honom till Norge med ett hemligt uppdrag, han skulle försöka locka befolkningen till uppror mot Danmark. Under den nya regeringen tog han avsked från ryttmästartjänsten 1794 och ägnade sig under flera år istället åt studier och författarskap.

Gustav IV Adolf
Gustav IV Adolf
(1778-1837)

Gustav IV Adolf
Vid 1800 års riksdag var Georg en av de mest framträdande oppositionsmännen och medlem av hemliga utskottet. År 1808 började han i armén igen, och under årets lopp tjänstgjorde han i olika befattningar vid västra armén. Han hade även diskussioner med missnöjda patrioter i Stockholm om hur de skulle kunna rädda Sverige. Missnöjet mot kungen Gustav IV Adolf var nämligen så stor i landet att den allmänna övertygelsen var att om Sverige skulle kunna räddas var kungen tvungen att störtas.

Efter en lång tvekan tog Georg befälet över den värmländska fördelningen (mars 1809) och började tåga mot Stockholm för att med vapenmakt avsätta kungen och på så sätt rädda riket från den farliga situation som han ansåg landet befann sig i. På vägen till Stockholm fick Georg höra att kungen blivit tillfångatagen av Carl Johan Adlercreutz och hans vänner. Georg fick då en order från hertig Karl att det nu inte var nödvändigt att han avtågade med hela västra armén till Stockholm. Georg ansåg ändå att det var det och fortsatte och den 22 mars intågade hans armén i Stockholm och hälsades av folkmassans hurrarop.

Karl XIII
Georgs tanke hade varit att utropa den avsatte kungens farbror hertig Karl till ny kung. Detta gick dock inte alla med på och därför började man utarbeta en ny regeringsform som kunde överlämnas till den utlysta riksdagen. Efter många strider blev hertig Karl (61) ändå vald till kung och han kröntes den 6 juni med namn Karl XIII.

Rikt belönad
För sin inblandning i statskuppen blev Georg rikt belönad. Kungen utnämnde honom till statsråd, överste, generaladjutant och friherre.

Tronföljare
Eftersom den nya kungen var till åren kommen och dessutom barnlös blev det nu en viktig uppgift att hitta en tronföljare. Gustavianerna ville sätta den avsatte kungens son, prins Gustav som svensk tronföljare vilket Georg var emot. Han hade under sin tid i Värmland knutit kontakt med den danska prinsen Kristian August av Augustenborg som fört befälet över den danska armén. Georg tyckte att prinsen hade ett vinnande väsen och dessutom var han omtyckt i Norge vilket kunde vara bra för framtiden. Georg lyckades till slut, trots hårt motstånd ifrån gustavianerna, få igenom sitt förslag i riksdagen och därmed var Kristian August ny svensk tronföljare. Georg tog emot Sveriges nya kronprins vid Svinesund i januari 1810 och eskorterade honom till Stockholm. Kristian August antog namnet Karl August istället eftersom Kristian inte var ett så populärt namn i Sverige.

Dömdes till böter
Åren 1797-1801 gav Georg tillsammans med bland andra Carl Gustaf af Leopold ut tidskriften "Läsning i blandade ämnen" som av hovet brukade kallas för "läsning i brännbara ämnen". Han gav också ut "Krigssamlingar" och "Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia". I 'Berättelse om revolutionens utbrott i Värmland 1809' hade han tagit med vissa statsrådsprotokoll och några handlingar från "Hemliga utskottet". Detta stred mot gällande tryckfrihetsförordning och han åtalades därför och dömdes till böter för detta 1831.

Lovisa Magdalena Linroth
Lovisa Magdalena
(1784-1866)

Äktenskap & barn
Den 10 september 1809 gifte Georg (49) sig med Lovisa Magdalena Linroth (26) och de fick barnen:
1) Carl August (1810-1862)
2) Lovisa Maria (1814-1837)
3) Georg Axel (1816-1889)
4) Rudolf "Rolf" (1819-1908)

Samma år som giftermålet 1809 tog Georg avsked från statsrådsämbetet på grund av meningsskiljaktigheter. Han utnämndes dock till landshövding i Skaraborgs län efter en tid och 1812 blev han generalmajor och fyra år senare även greve. Sextiofyra år gammal (1824) tog han avsked från det offentliga livet och bosatte sig på Gustafsvik bredvid Kristinehamn.

Georg (75) gick bort den 23 september 1835 och begravdes på Gustavsviks gård, Kristinehamn. En minnessten restes över honom i Myssjö 1903.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2020-12-19

Samtida händelser 1760 - 1835
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon