Carl Gustaf af Leopold

Levde: 1756-1829 (73 år)
Titel: Skald, författare, ledamot av svenska akademien
Adel/ätt: Adliga ätten af Leopold. Adlad 1809. Utdöd 1829.
Far: Carl Adam Leopold (1726-1780)
Mor: Märta Kristina Hobel (-1772)

Carl Gustaf af Leopold

Biografi
Carl Gustaf af Leopold föddes 1756 i Stockholm (har sett både april och november som födelsemånad). Föräldrarna var tulltjänstemannen Carl Adam Leopold (30) och Märta Kristina Hobel. Kort efter födelsen flyttade familjen till Norrköping.

Studier
Leopold sattes i skola i Norrköping, sen vid Söderköpings trivialskola och därefter Linköpings gymnasium. Som gymnasist fick han fjorton år gammal (1770) i Norrköping hålla ett tal på vers till kronprins Gustav (III) födelsedag, vilket sedan trycktes. Sjutton år gammal började han studera i Uppsala men lämnade universitetet mot slutet av 1774 för att börja som informator hos hovmarskalken greve Douglas på Stjärnorp. 1777 var han åter tillbaka i Uppsala där han snart gjorde sig känd som skald. Men ett av hans första arbeten 'Skaldebrev till Adjuncten G i Norrköping' (1777) väckte genom sin oanständiga ton de lärda männens missnöje och orsakade att han fick sig en tillsägelse inför konsistoriet.

Skald
Sin status som skald fick Leopold genom sitt 'Ode över kronprinsens' (Gustav Adolfs) födelse 1778 vilket hälsades med stort bifall. Johan Henric Kellgren i tidningen Stockholmsposten utsatte den för en hård detaljkritik vilket orsakade en lång tvist mellan Kellgren och Leopold. Senare blev de dock vänner och Leopold ingick som medarbetare i Kellgrens tidning där de bägge förenade sina vapen mot deras gemensamme fiende Thomas Thorild.

Greifswald
Av ekonomiska skäl reste Leopold till Greifswald i Svenska Pommern år 1780, där han efter avlagt disputationsprov 1781 blev filosofi magister och 1782 docent i lärdomshistoria. Efter det blev han utnämnd till vice bibliotekarie vid Stralsunds stadsbibliotek i Mecklenburg-Vorpommern. 1785 var han åter tillbaka i Uppsala där han blev Lideniansk bibliotekarie.

Bibliotekarie på slottet
Gustav III anställde honom 1786 till sin biträdande sekreterare och gav honom bostad på slottet. Kungen betalade också alla hans räkningar. I juni 1786 valdes han till ledamot av Svenska akademien och 1787 blev han bibliotekarie vid Drottningholms bibliotek och året därefter blev han kungens handsekreterare. Så länge kungen levde fick han dock inga titlar, lika lite som de andra snillena som omgav kungen. Utan det var först efter kungens död 1792 som han utnämndes till kansliråd 1799, upphöjdes i adligt stånd 1809 med namn af Leopold och fick titeln statssekreterare 1818.

Efter Kellgrens tidiga död (1795) intog Leopold hans skaldetron och blev den som utövade det största inflytandet på diktkonsten och den andliga odlingen i landet. Leopold är jämte Kellgren den tidevarvets mest representative författare och även representant för "upplysningstidevarvet". Detta beror bland annat på mångsidigheten i hans skriftställarskap, på hans kunskapsrikedom och lärdom, samt hans långa verksamhetstid.

Verk (urval)
• Oden
• Virginia
• Metromanien (översättning av Pirons komedi)
• Ode över begäret till ett odödligt namn
• Häfdernas röst, Det slutande århundradet, Religionen
• Sång över sjösegern vid Hogland (politisk sång)
• Förtjensten, Predikaren (politisk sång)
• Eglé och Annett
• Det Svåraste Miraklet
• Mina Nya Rum
• Talismanen, eller uppfostran till Lycka
• Enklingen
samt flera fabler, epigram och poetiska berättelser.

Äktenskap
Den 17 september 1790 gifte Leopold (34) sig med Sara Petronella Fehman (33).

På sin ålderdom förlorade Leopold synen och tillbringade de sista sju åren i fullkomligt mörker. Det han sysselsatte sig med då var att delta i aftoncirklar i vilka det deltog personer från olika stånd och med olika åsikter som diskuterade litteratur och politik. Hans hustru Sara Petronella Fehman gick bort i maj 1829 och själv dog Leopold (73) den 9 november samma år och begravdes i Klara kyrkogård i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
~ Studier i Norrköping, vid Söderköpings trivialskola och vid Linköpings gymnasium
1773 Inskriven vid Uppsala Universitet
1774-1777 Informator Wilhelm Otto Douglas på Stjämorp
1781 Inskriven vid universitetet i Greifswald (nov)
1782 'Disp pro gradu' (gradualdisputation) vid Greifswald universitetet (mars)
1782 Disponerade för docentur vid Greifswald universitetet (juni)
1782 Verkställande rådsbibliotekarie i Stralsund (nov)
1784 Lidénsk bibliotekarie vid Uppsala universitet
1786 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (LSA)
1787 Bibliotekarie vid Drottningholms slott
1788 Kunglig handsekreterare
1791 Ledamot av nummerlotteridirektionen
1793-1795 Bosatt i Linköping
1797 Teatercensor
1799 Kansliråds titel
1802 Ledamot Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (LVHAA)
1804 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1809 Ledamot av 1809 års tryckfrihetskommission
1809 Adlad (juni)
1809 Ledamot av kanslistyrelsen
1811-1819 Ledamot av psalmboks-kommissionen
1814 Ledamot av musikaliska akademien (LMA)
1818 Statssekreterare

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-21 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1756 - 1829
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo

Källor
Böcker:
• Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon