Carl Sparre

Levde: 1723-1791 (67 år)
Titel: Friherre, ämbetsman, riksråd och överståthållare i Stockholm, generalmajor
Adel/ätt: Friherrliga ätten Sparre. Adlad 1647
Far: Fredrik Henrik Sparre (1691-1764)
Mor: Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala (1686-1726)

Carl Sparre

Biografi
Carl Fredriksson Sparre föddes den 6 december 1723 i Stockholm som son till generallöjtnant Fredrik Henrik Sparre (32) och Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala (37).

När han var sexton år fick han resa med Tessin till Frankrike såsom kavaljer och han anställdes kort därpå som kapten i fransk tjänst. Han kallades hem till Sverige för att deltaga i hattarnas ryska krig, där han deltog som adjutant och senare som överadjutant. 1745 gick han frivilligt in i preussiska armén under Fredrik den store, och deltog i dennes andra schlesiska fälttåg 1744-1745. Tjugofem år gammal (1748) befordrades han till major vid Älvsborgs regemente, och året därpå till överstelöjtnant. Trettiosju år gammal blev han överste i armén (1760).

Ulrika Strömfelt
Ulrika Strömfelt
(1724-1780)
Familj & barn
14 december 1756 gifte Carl (33) sig med Ulrika Eleonora Strömfelt (32) och de fick sonen Johan Carl Fredrik som gick bort ung redan 1764.

Sparre deltog i Pommerska kriget 1757-1762. När freden inträtt fick han i uppdrag att föra den svenska hären hem till Sverige. 1762 utnämndes han till överste vid Jämtlands regemente och året därpå till landshövding i Gävleborgs län. Som landshövding fick han mycket uträttat, tex. så ordnade han hemmansindelningen, fredade genom kloka författningar allmänningsskogarna från den förut vanliga inkräktningen, upprättade sockenmagasin och arbetshus, och under missväxtår fick han bland annat folket att ställa in brännvinsbränningen.

Sparres vapen Fyrtionio år gammal (1772) blev han general för de norra regementena och året därpå befordrades han till generalmajor och fick fullmakt att vara överståthållare i Stockholm, där han bland annat lät anlägga flera nya gator, uppförde bron mellan Riddarholmen och Riddarhustorget, Gustav I:s staty restes, Brunkeberg planerades och började byggas, operahuset, packhuset och slaktarhuset fullbordades, ett nytt sjukhus byggdes vid Danviken, fängelseinrättningarna förbättrades med mera.

Han var även ledamot i Vetenskapsakademien, Målareakademien, Bildhuggarakademien, och blev 1783 kansler för Åbo akademien. Sparre dog den 28 juni 1791 i Stockholm, 67 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-25 | Uppdaterad 2019-09-11
Samtida händelser 1723 - 1791
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon