Jakob De la Gardie

Levde: 1768-1842 (73 år)
Titel: General, envoyé, lantmarskalk, serafimerriddare, greve, en av rikets herrar
Adel/ätt: Grevliga ätten De la Gardie. Grevlig 1615
Far: Pontus Fredrik De la Gardie (1726-1791)
Mor: Hedvig Eva Rålamb (1747-1816)

Jakob Gustaf De la Gardie

Biografi
Jakob Gustaf De la Gardie föddes i Stockholm 16 juni 1768 som son till greven Pontus Fredrik De la Gardie (42) och grevinnan Hedvig Eva Rålamb (21).

Redan som barn skrevs han in i militärståndet och som 20-åring var han redan kapten vid lätta dragonerna. Han hade aldrig någon aktiv del i krigstjänsten och kort efter att Gustav III:s ryska krig bröt ut 1788 tog han avsked från krigsyrket, allt enligt faderns önskan. Detta blev emellertid inte så långvarigt för 1792 blev han av Gustav III utnämnd till kapten-löjtnant vid livdrabanterna.

Äktenskap & barn
1799 gifte Jakob (31) sig med grevinnan Kristina1778-1811 Amalia Hedvig Adelaide Sparre av Söfdeborg (21) och de fick sonen Gustaf Adolph1800-1833 år 1800.

Mellan åren 1799-1801 var han minister i Wien, där han hjälpte till i tvisten mellan kejsaren och Gustav IV Adolf rörande länseden för Pommern. 1813 var han i London och diskuterade föreningen mellan Sverige och Norge med Karsten Anker, och mellan åren 1813-1819 var han envoyé i Madrid, och 1826 blev han general av kavalleriet.

De la Gardies vapen

Stort bibliotek
Jakob älskade nordens historia och på sitt gods i Löberöd samlade han ett bibliotek som blev det största i Skåne. Han bildade ett arkiv "De la Gardienska arkivet" som var ett av de största enskilda arkiven i norra Europa. Detta har senare överlämnats till Lunds universitetsbibliotek, riksarkivet och Dorpats universitetsbibliotek.

Många titlar
Jakob invaldes i en mängd olika patriotiska och vetenskapliga samfund, bland annat blev han 1818 utnämnd till serafimerriddare 1823 till en av rikets herrar 1826 till general och 1829 till drottningens överstemarskalk.

De la Gardie (73) gick bort den 26 april 1842 och begravdes i Veckholms kyrka i Uppsala län.

År Titel/händelse (urval)
1776 Kvartermästare vid livregemente till häst
1778-1781 Kornett vid lätta dragonerna
1781-1788 Löjtnant vid lätta dragonerna
1788-1789 Kapten (avsked maj 1789)
1792 Överste i armén och kaptenlöjtnant i survivance vid livdrabantkåren
1795 Envoyé en mission spéciale till sachsiska hovet (aug)
1798 Envoyé en mission spéciale till danska hovet (juli)
1799-1801 Envoyé i Wien (aug)
1806 Lantmarskalk vid pommerska lantdagen i Greifswald (aug)
1806 Skattmästare vid Kungliga majestäts orden (Serafimerorden) (nov)
1808 Brigadchef för södra armén (mars)
1808 Chef för skånska lantvärnet (apr)
1809 Riddare av Svärdsorden (juli)
1811 Riddare av Carl XIII:s orden (RCXIII:sO) (maj)
1812-1818 Generalmajor i armén
1812 Ledamot av Krigsvetenskapsakademien (LKrVA)
1812 Ledamot i rikets ärenders allmänna beredning (okt)
1813-1815 Envoyé i Madrid
1818-1826 Generallöjtnant i armén
1818-1842 Ordförande i riddarhusdirektionen
1818 Riddare och Kommendör av Kungliga Majajestäts Orden (RoKavKMO)
1819 Ordförande i rikets allmänna ärenders beredning
1820 Ledamot i finanskommittén
1823 En av rikets herrar
1825 Överste ombudsman vid Kungliga majestäts orden (KMO)
1826 General i armén
1829 Överstemarskalk hos drottningen
1834-1835 Lantmarskalk vid riksdagen
1838 Vice kansler vid vid Kungliga majestäts orden (KMO)
1838 Hedersledamot av Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien (HLHA) (maj)
1839 Vice preses (ordförande) i Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
1840 Tjänstledig från rikets ärenders allmänna beredning

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2021-01-22

Samtida händelser 1768 - 1842
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon