Efternamn på W

Personer sorterat på efternamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett förnamn. Rotera mobilen för titel/yrke.

Namn

Titel/yrke

Levde

Wachtmeister - Axel (af Mälsåker) Fältmarskalk 1643-1699
Wachtmeister - Hans  Riksråd 1641-1714
Wagner - Richard  Kompositör 1813-1883
Walewska - Maria  Grevinna 1786-1817
Wallenberg - André Oscar  Grundare 1816-1886
Wallenstein - Albrecht von Fältmarskalk 1583-1634
Wallin - Johan Olof  Ärkebiskop 1779-1839
Warg - Cajsa  Författarinna 1703-1769
Wargentin - Pehr Wilhelm  Astronom 1717-1783
Wasa - Gustav av Kronprins 1799-1877
Wedel-Jarlsberg - Herman  Länsgreve 1779-1840
Widerström - Karolina  Läkare 1856-1949
Wieselgren - Peter  Nykterhetsivrare 1800-1877
Wilde - Oscar  Författare 1854-1900
Wolsey - Thomas  Ärkebiskop ca 1475-1530
Wrangel - Carl Gustaf  General 1613-1676
Wrangel - Herman (af Salmis) Fältmarskalk ca 1584-1643
Wrede - Fabian (af Elimä) Landshövding 1641-1712

swishikon Stöd historiesajten! swishikon