Thomas Wolsey

Levde: ca 1475-1530
Titel: Kardinal och ärkebiskop
Far: Robert Wulcy (Wolsey) (1438–1496)
Mor: Joan Daundy (1441-1508)

Thomas Wolsey

Biografi
Thomas Wolsey föddes i Ipswich i England omkring åren 1470-73 som son till Robert Wulcy (Wolsey) (ca 38) och Joan Daundy (ca 35). Fadern var en rik och ansedd boskapshandlare (slaktare, enligt hans fienders förringande uppgifter)

Efter teologiska studier i Oxford blev Thomas 1498 präst och sju år senare kaplan (hjälppräst) vid hovet där han blev kronprins Henriks personliga fältpräst. Efter att Henrik blivit kung år 1509, följde befordringarna raskt såväl på den ecklesiastika som på den politiska banan, 1509 blev han domprost i London, 1514 biskop av Lincoln och samma år även ärkebiskop av York, och år 1515 utsåg påven Leo X honom till kardinal (hög katolsk pastor), och åtta år senare biskop av Durham. Thomas var under många år den verklige styresmannen i England.

Henrik VIII
Henrik VIII
(1491-1547)
Han var en försiktig man i politiken, han föreslog hellre diplomati än krig, så långt det nu gick för kungens egen vilja. Han samlade all makt över stat och kyrka i sina egna händer och undvek parlamentet så mycket som möjligt, de samlades endast en gång under hans tid (1523).

Thomas älskade rikedom och makt och hans långsiktiga mål var att en dag bli påve i Rom. Englands befolkning klagade över hans egenmäktiga förändringar och skatter. Annars använde han sin stora förmåga som statsman och administrator i huvudsak till Englands utlandsaffärer för Henrik VIII:s räkning.

Trots sina många fiender, som han fick på grund av sin girighet, hade han kungens förtroende ända till denne beslutade att skilja sig från sin hustru Katarina av Aragon. Han bad då Thomas att försöka få påven i Rom att annullera äktenskapet. Påven sköt emellertid tillbaka frågan till Thomas och en annan kardinal, och saken drog ut på tiden så länge att Henrik VIII tappade tålamodet. Kungen misstänkte att Thomas drog ut på tiden med avsikt, så den 17 oktober 1529 avsattes han från alla sina ämbeten och förvisades till ett lantgods.
Katarina av Aragonien
I februari 1530 fick han kungens nåd igen och fick sitta kvar som ärkebiskop av York, men kungens hat till honom upphörde inte och i november samma år kom kungens män till honom i York med anklagelser för högförräderi, varmed han fängslades. På vägen till London ramlade han så illa så han dog i Leicester den 29 november 1530, cirka 55 år gammal.

Under sin livstid hade Thomas skapat ett stort gravmonument till sig själv, men när han blev avsatt förlorade han också sitt eget minnesmärke. Han begravdes i Leicester Abbey utan något monument alls. Henrik VIII funderade själv på att ta hans storslagna och ståtliga äreminne, men det blev inte så heller, utan nu ligger Lord Nelson i den.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-04-11 | Uppdaterad 2020-05-09
Samtida händelser 1475 - 1530
1478  Spanska inkvisitionen upprättas
1486  Maximilian blir kung i Tyskland
1492  Columbus seglar till Amerika
1503-1506  Da Vinci målar Mona Lisa
1506  Christopher Columbus dör
1509  Henrik VIII blir kung i England
1513  Jakob V blir kung i Skottland
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1519  Da Vinci dör i Frankrike
1520  Stockholms blodbad
1521  Martin Luther blir bannlyst
1524  Vasco da Gama dör

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon