André Oscar Wallenberg

Levde: 1816-1886 (69 år)
Titel: Bankman, riksdagsman, publicist. Grundade Stockholms Enskilda Bank
Far: Markus Wallenberg (1774-1833)
Mor: Anna Laurentia (Laura) Barfoth (1783-1862)

André Oscar Wallenberg

Biografi
André Oscar Wallenberg föddes den 19 november 1816 i Linköping som son till biskop Markus Wallenberg (42) och Anna Laurentia (Laura) Barfoth (33).

Studier
Wallenberg studerade i Linköpings trivialskola och gymnasium åren 1825-1832. Som jungman gjorde han sistnämnda år en resa till Västindien och blev efter återkomsten sjökadett och tog därefter sjöofficersexamen i Karlskrona vid nitton års ålder (1835). Därefter tjänstgjorde han några år som matros på nordamerikanska kofferdifartyg och 1837 blev han officer i svenska flottan. Fyra år senare följde han med "Oxehufvudska expeditionen" som förste styrman. Målet var "La Platastaterna" (Argentina, Uruguay och Paraguay) men eftersom expeditionen var illa ledd lämnade han den redan i Lissabon. Han tillbringade sedan ett år i Spanien och Frankrike där han tog språkstudier i Grenoble samtidigt som han studerade juridik, och en längre tid uppehöll han sig i Brest för att studera deras örlogsvarv och verkstäder.

Banbrytare
Åren 1846-1847 var Wallenberg kapten på Sveriges första propellerbåt som kallades för Linköping. Åren därefter var han i svensk örlogstjänst och 1849 tjänstgjorde han i danska flottan under blockaden av tyska kusterna. 1850 blev han chef för ett båtmanskompani i Sundsvall, där han också mantalsskrev sig. Året därpå (1851) tog han avsked från flottan för att ägna sig helt åt affärerna istället och han blev även borgare för att kunna bli valbar till riksdagsman. Fastän han var mantalsskriven i Sundsvall bodde han mest i Stockholm och vid 39 års ålder (1855) flyttade han till Stockholm permanent. Wallenberg kom att bli en banbrytare inom den svenska bankvärlden. Det sägs att när han var i Amerika under den stora bankkraschen 1837 skall ha sagt att han ville bli bankman eftersom han där 'lärde huru banker icke böra skötas'. Redan 1852 försökte han bilda en filialbank i Stockholm men fick inte tillåtelse till detta på grund av riksbankens närhet.

Stockholms enskilda bank
Wallenberg medverkade några år senare (1855) till att inrätta filialbanker i Hudiksvall och Sundsvall där han blev sistnämnda banks första chef. Framgången av de norrländska företagen ledde honom att söka större fält för sin verksamhet och därför grundade han 1856 Stockholms enskilda bank - som kom att bli Stockholms första privata bank och dessutom basen för Wallenbergs snabba ekonomiska uppsving - liksom för hans politiska och sociala karriär. Redan från starten erbjöd banken sina kunder nyheten att använda sig av fastställda räntor och olika uppsägningstider för in- och utlåningen. Wallenberg var också den första i landet som införde postväxeln som inlösbart betalningsmedel vilket förenklade betalningarna inom hela landet. Dessutom var han den första att anställa kvinnlig personal i sin bank. Han kämpade också för att ogifta kvinnor skulle bli myndighetsförklarade när de fyllde 21 år och att de själva skulle få disponera över sin egendom. Dessutom infördes metersystemet mycket tack vare honom.

Äktenskap 1 & barn
Efter att i flera år haft ett förhållande med Catharina Wilhelmina Andersson där flera barn kommit till världen gifte sig Wallenberg 1854 till slut med Catharina. De fick barnen:
1) Oscara Vilhelmina (1847-1863)
2) Jacob Axel (1851-1872)
3) Knut Agathon (1853-1938)
4) Anders Wilhelm (1855-1910).
Catharina dog dock redan året därpå, möjligen i barnsäng.

Älskarinna & barn
Med älskarinnan Lovisa Andersson fick han barnen:
5) Anna Katarina (1858-1944)
6) Nils Gustaf (1860-1902)

Äktenskap 2 & barn
1861 gifte Wallenberg (45) sig igen, nu med Anna Eleonora Charlotta von Sydow (23) och de fick barnen:
7) Gustaf Oscar (1863-1937)
8) Marcus Laurentius (1864-1943)
9) Anna Oscara (1865-1950)
10) Siri Eleonora Carolina (1868-1929)
11) Jakob Oscar (1872-1939)
12) Lilly Wilhelmina, gift Crafoord (1873-1956)
13) Axel Fingal (1874-1963)
14) Victor Henry (1875-1970)
15) Alfhild Laura, gift af Ugglas (1877-1952)
16) Ruth Ingrid, gift von Essen (1880-1972)

Förutom de här sexton barnen ska han ha haft minst fyra till.

Wallenberg (69) gick bort i Stockholm den 12 januari 1886 och begravde i Wallenberg-mausoleet, Malmvik på Ekerö.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-11-27 | Uppdaterad 2020-12-02

Samtida händelser 1816 - 1886
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» denstoredanske.dk
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon