Peter Wieselgren

Levde: 1800-1877 (77 år)
Titel: Nykterhetsförkämpe, präst, domprost, personhistoriker
Far: Jonas Jonsson (1765-1849)
Mor: Elin Ingermarsdotter (1779-1841)

Peter Wieselgren

Biografi
Peter (Pehr) Jonasson Wieselgren föddes den 1 oktober 1800 i byn Spånhult i Vislanda socken i Småland, som son till jordbrukare Jonas Jonsson (35) och Elin Ingemarsdotter (20). Peter hade nio syskon.

Begåvad
Redan som liten förstod man att Peter var begåvad för redan som åttaåring hade han läst hela bibeln och som tioåring redan skrivit psalmer, så det stod klart redan då att han skulle bli präst. Med hjälp av finansiellt stöd från personer i bygden kunde han som elvaåring börja i fjärde klass på Växjö läroverk.

Nykterhetsivrare
Under skoltiden startade han tillsammans med några andra elever en liten förening där en av punkterna var att 'helt avstå från alkoholdrycker'. Peter var starkt emot alkoholens inverkan på samhällets alla klasser och tog starkt avstånd från rusdrycker, vilket också kom att bli en kamp som han förde resten av sitt liv. Under sina år vid Lund uppträdde han ofta som en medryckande nykterhetspredikant där han gav drastiska exempel på spritens ödeläggande verkningar och konsekvenser.

Peter Wieselgren
Peter Wieselgren cirka 1874

Västerstad
1836 stiftade han i Västerstad en nykterhetsförening bland bönderna som brände sprit till husbehov - precis som alla gjorde även i resten av landet. Efter tre år hade föreningen 1 600 medlemmar och 200 hade slutat med sin hembränning. I en årsrapport från 1840-1841 från Svenska nykterhetssällskapets årsberättelse påpekades det att i Västerstad inte längre fanns några 'drinkare' och att det allmänna välståndet ökat och att brottsmålen minskat och det moraliska läget i allmänhet förbättrats.

Svenska nykterhetssällskapet
1837 bildades alltså 'Svenska nykterhetssällskapet' där Peter kom att bli en av de ledande gestalterna. 1840-1846 fick han tjänstledigt från sin befattning som kyrkoherde och reste i stället runt i landet och höll många stora kampanjer mot alkohol, främst starksprit, och för att få människor att dricka mindre eller åtminstone med måtta. 1838-1847 var han skribent i sin egna utgivna tidning 'Nykterhetsvännernas tidning'.

Många motståndare
Wieselgren hade många motståndare, bland annat journalisten Oscar Patric Sturzen-Becker som under flera år angrep Peter i sin tidning. Bakom Sturzen-Becker sägs mäktiga affärsmän ha stått som retat sig på Peters angrepp på smuggling av sprit, vilket många tjänade stora pengar på.

Upplyste bönderna
1855 fick Peter i uppdrag av Oscar I att göra en längre turné runt i landet för att upplysa bönderna om syftet med och betydelsen av den nya skärpta lagstifningen om husbehovsbränningen som slagits igenom i riksdagen samma år. Det var Peters kamp mot hembränningen som starkt bidrog till att lagarna skärptes 1855 och helt avskaffades 1860.

Personhistoriker
Utöver att vara en passionerad nykterhetsivrare var Peter även litteratur- och personhistoriker. 1831 blev han korresponderande ledamot av 'Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia'. Han var också en av de flitigaste författarna i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män som gavs ut 1835-1856. Utöver en massa skriftliga arbeten var han också intresserad av hembygdsforskning, samt höll föreläsningar i historiska och litterära ämnen. För sina många skrifter fick han 1863 Svenska akademiens Karl Johanspris.

Mathilda Catharina
Fru Mathilda Catharina
(1818-1894)

Äktenskap & barn
Den 14 mars 1833 gifte Peter (32) sig med Mathilda Catharina Rosenquist (16) och de fick barnen:
1) Hedvig Eleonora (1834-1837) († 2 år)
2) Harald Ossian (1835-1906)
3) Sigfrid Nathanael (1837-1839) († 21 mån)
4) Hedvig Elina (1839-1863)
5) Emma Hildegard (1841-1896)
6) Per Sigfrid (1843-1910) (tvilling)
7) Linnea Mathilda (1843-1858) (tvilling) († 15 år)
8) Ida Sulamith (1846-1871)
9) Gerda Catharina (1848-1857) († 8 år)
10) Johan Magnus Natanael (1852-1933)

Peter (77) gick bort i Göteborg den 10 oktober 1877 och begravdes på Stampens kyrkogård i Göteborg.

Kuriosa
1910 restes en bronsskulptur av honom i Stockholm och samma år även en i Göteborg, samt en staty i Växjö 1934.

År Händelse/titel
1811 Började i Växjö läroverk
1820 Började studera vid Lunds universitet
1823 Blev filosofimagister i Lund
1824 Blev docent i Lärdoms- och litteraturhistoria (Lund)
1824 Befordrades till adjunkt i estetik (Lund)
1824 Docent i Lund
1828 Extra ordinarie bibliotekarie vid Lunds universitet
1830-1833 Verkställande bibliotekarie vid Lunds universitet
1833 Prästvigdes
1833-1847 Kyrkoherde i Västerstad & Östraby, Skåne
1834 Fick hederstiteln Prost
1835-1856 Skrev för 'Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män'
1838 Hedersledamot av Svenska nykterhetssällskapet
1845 Blev Teologie doktor (teol. dr)
1847-1857 Kyrkoherde i Helsingborg, Skåne
1857-1877 Domprost i Göteborg
1863 Tilldelad Svenska akademiens Karl Johanspris

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-17 | Uppdaterad 2020-12-17

Samtida händelser 1800 - 1877
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas

Källor
Böcker:
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
• Vem är vem i svensk historia (Larsson)
• Berömda svenskar - NE
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» digitaltmuseum.se
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon