Salomon August Andrée

Levde: 1854-1897 (43 år)
Titel: Ingenjör, upptäcktsresande, fysiker och polarforskare
Far: Claës Georg Andrée (1807-1871)
Mor: Jakobina Gustafva Heurlin (1821-1897)

Salomon August Andrée

Biografi
August Salomon Andrée föddes den 18 oktober 1854 i Gränna som son till apotekare Claës Georg Andrée (47) och Jakobina Gustafva Heurlin (33).

Studier
Mellan åren 1871-1874 studerade han mekanik vid Kungliga Tekniska högskolan och därefter studerade han i utlandet. Åren 1874-1880 ägnade han sig åt praktisk ingenjörsverksamhet och de två följande åren var han assistent i "allmän och tillämpad mekanik" vid Tekniska högskolan.

Expedition till Spetsbergen
Andrée deltog 1882-1883 i den svenska meteorologiska expeditionen till Spetsbergen och ledde de luftelektriska experimenten. 1884 blev han utnämnd till överingenjör på Patentbyrån och två år senare grundade han Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Han var också 1886-1889 överlärare i experimentalfysik vid Tekniska högskolan. Sedan han av Vetenskapsakademien och stiftelsen Lars Hiertas minne fått bidrag till vetenskapliga ballongfärder, gjorde han den 16 juli 1893 en sådan från Stockholm.

Nils Strindberg
Nils Strindberg
(1872-1897)

Till Gotland
Den 19 oktober 1893 drev ballongen över Östersjön och landade först i finska skärgården. Under färden den 14 juli 1894 använde Andrée sin nya metod att styra ballongen med hjälp av släplina och segel. Den 29 november 1894 företog han en ballongfärd från Göteborg till Gotland. Från sina ballongfärder skrev han olika avhandlingar från alla de observationer, som han gjorde under färder.

Planen
Den 13 februari 1895 presenterade Andrée sin plan för Vetenskapsakademien att utforska polarområdet i en styrbar ballong. Den lämpligaste utgångspunkten ansåg han vara Danskön, som tillhörde Spetsbergens ögrupp. För att kunna göra resan behövde han pengar vilka han fick genom bidrag av olika människor, bland annat så gav kung Oscar II ett bidrag på 30 000 kronor och Alfred Nobel skänkte 65 000.
Ballongen, som kallades för Örnen, tillverkades av den erfarne franske ingenjören Henri Lachambre.

Efter stora avskedsfester både i Stockholm och Göteborg påbörjades färden med ångaren "Virgo" från Göteborg den 7 juni 1896. Förutom Andrée var även meteorologen och fysikern Nils Gustaf Ekholm (47) och ingenjören Nils Strindberg (23) med på färden. På Spetsbergen gjordes allt i ordning, men eftersom ingen lämplig vind ville infinna sig var de tvungna att återvända hem igen.

Knut Frænkel
Knut Frænkel
(1870-1897)

Ballongfärd till Nordpolen
Följande år (1897) gjordes resan om till Danskön denna gång med 'Svensksund', och den 11 juli klockan halv tre på eftermiddagen kunde uppstigningen ske. Uppstigningen gick bra, även om en del av släplinorna förlorades. Vinden var hård sydlig, och ballongen var synlig i ungefär en timmes tid. På den här resan hade han med sig Nils Strindberg och Knut Frænkel. Målet för expeditionen var att försöka att bli de första människorna på Nordpolen.

Kuriosa
Som vi alla vet gick det inte så bra - de återkom aldrig. År 1930, hela 33 år senare, återfanns resterna av de tre männen på Vitön. August Salomon Andrée dog ogift på Vitön, nästan 43 år gammal.

År Titel/händelse
1871 Elev vid teknologiska institutet
1874 Utexaminerad (juni)
1874 Ritare och konstruktör vid Göranssons mekaniska verkstad
1876 Biträde åt svenska avdelningen vid världsutställningen i Filadelfia
1876-1880 Bedrev praktisk ingenjörsverksamhet vid Nydqvist och Holms mekaniska verkstad i Trollhättan
1876-1880 Ingenjörsverksamhet Norrahammars bruk
1876-1880 Delägare i Stinefors mekaniska verkstad;
1880-1882 Assistent i fysik vid tekniska högskolan
1882-1883 Deltog i meteorologiska expeditionen till Spetsbergen
1883-1884 Materialförvaltare vid tekniska skolan i Stockholm
1884 Tillförordnad överingenjör vid patentbyrån
1884-1889 Överlärare i experimentalfysik vid tekniska skolan
1887 Extraelev vid tekniska högskolan (kurs i nationalekonomi)
1891-1894 Stadsfullmäktig i Stockholm
1895 Överingenjör vid patentbyrån
1896 Tjänstledig för företagande av ballongfärd till Nordpolen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-11 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1854 - 1897
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola
1889 Sveriges första telefonkatalog ges ut
1890 Sista avrättningen av en kvinna (sv)
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon