Johan Fredrik Aminoff

Levde: 1756-1842 (86 år)
Titel: Generalmajor, finsk greve, svensk friherre
Adel/ätt: Adliga ätten Aminoff. Naturaliserad 1618
Far: Fredrik Aminoff (1727-1797)
Mor: Maria Elisabet Rotkirch (1725-1766)

Johan Fredrik Aminoff

Biografi
Johan Fredrik Aminoff föddes på Rilax gård i Tenala socken i Finland (som då tillhörde Sverige) 26 januari 1756 som son till ryttmästaren Fredrik Aminoff (29) och Maria Elisabet Rotkirch (31).

Redan vid sju års ålders skrevs han in som volontär vid Nylands dragonregemente och 1770 antogs han som page hos konung Adolf Fredrik. När Adolf Fredrik dog 1771, förflyttades han till samma befattning vid Gustav III:s hov.

Aminoffs vapen Tjugotvå år gammal (1778) gifte han sig med Johanna Barbara Hisinger, och tio år senare (1788) deltog han i kriget mot Ryssland, där han blev befordrad till överstelöjtnant och generaladjutant. Han deltog i flera drabbningar och utnämndes efter krigets slut till överste och chef för det berömda Björneborgska regementet. Trettiofem år gammal (1791) gifte han sig för andra gången, nu med friherrinnan Fredrika Ruuth.

Det ömsesidiga misstroendet som under Gustaf IV Adolfs förmyndarregering uppstod mellan den tillförordnade regeringen och den avlidne kungens förtrogna vänner, ledde till en högmålsprocess där bland annat Aminoff 1793, blev anklagad för att ha försökt att störta regeringen. Han fick avsked ur rikets tjänst, och fick befallning att lämna Sverige. När han gjort det så utfärdades en arresteringsorder, vilket gjorde att han spårades upp i Stralsund och återfördes till Sverige igen, där han blev ställd inför Svea Hovrätt och förklarades där oskyldig, men av Högsta domstolen ansedd skyldig och blev dömd att förlora ära och adelskap, gods och livet, vilket ändrades till livstids fängelse på Carlstens fästning .

Då Gustaf Adolf efter uppnådd myndighetsålder själv övertog rikets styrelse, var det en av hans första regeringshandlingar att förklara fången på Carlsten åter insatt i sina förra rättigheter och värdigheter, så år 1798 utnämndes han på nytt till chef för Björneborgs regemente och 1799 blev han generalmajor.
Vid fyrtiofem års ålder (1801) gifte han sig för 3:e gången, nu med Eva Mathilda Bruncrona.

Han fick under sin livstid en mängd titlar, bland annat blev han 1808 upphöjd till friherre, och 1819 till finsk greve, 1821 utnämndes han till vice kansler för Åbo universitet och fick 1823 fullmakt på rang och värdighet av president. Aminoff dog den 30 mars 1842, 86 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1756 - 1842
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2017-10-25