Gustav II Adolf:s mynt

 Levde: 1594-1632
 Regerade: 1611-1632
 Valspråk: Med Gud och segrande vapen
 Latin: Cum Deo et victricibus armis

Utgivna mynt 1611-1632
1624 började de första mynten i koppar att präglas, vilket skedde i Nyköping. Stora ansträngningar gjordes för att skapa ett svenskt kopparmonopol, och när priserna på koppar började sjunka försökte man hålla uppe kopparpriserna genom att minska exporten och istället sälja kopparen på hemmamarknaden. Adelsmännen uppmuntrades att lägga koppartak på sina slott och Gustav II Adolf tog beslutet att börja tillverka kopparmynt.


Riksdaler från 1632

4 mark från 1615

1 öre från 1623 (Kalmar)

Klipping 2 öre från 1626

Klipping 1 öre från 1626

1 öre från 1629 (Säter)

½ öre från 1627 (Arboga)

Fyrk från 1627 (Arboga)

Taler från 1632 (Augsburg)

GULDMYNT
16 mark
10 mark (klipping)
5 mark (klipping)

SILVERMYNT
3 riksdaler (praktmynt)
2 riksdaler (praktmynt)
1½ riksdaler (praktmynt)
1 riksdaler
½ riksdaler
20 mark
8 mark
4 mark
2 mark
1 mark
½ mark
2 öre
1 öre
½ öre

KOPPARMYNT
2 öre (klipping)
1 öre (klipping)
½ öre (klipping)
Fyrk (klipping)
1 öre (rundmynt)
½ öre (rundmynt)
1 fyrk (rundmynt)

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27