Karl XII:s mynt

 Levde: 1682-1718
 Regerade: 1697-1718
 Valspråk: Herren (är) min beskyddare och "Med Guds hjälp"
 Latin: Dominus protector meus
 Myntmästare: Anders Strömner (A S) - 1684-1699
Henrik Zedritz (H Z) - 1700-1706
Lorentz Careelberg (L C) - 1706-1722

Utgivna mynt 1697-1718

År 1715 började nödmynten präglas. Karl XII:s krig kostade en massa pengar och tärde på statskassan, vilket var orsaken till att nödmynten gavs ut. Det gavs ut över 40 miljoner stycken. Nödmynten försågs med olika inskrifter som till exempel "Kronan", "Flink och färdig" och "Saturnus".
År 1705 var 1 daler = 4 mark = 32 öre
1 mark = 8 öre = 192 penningar
1 carolin = 2 mark

1 riksdaler från 1713

4 mark från 1704.
Myntmästare: Henrik Zedritz

4 mark från 1716. Myntmästare: Lorentz Careelberg

2 mark från 1709

1 mark från 1714

5 öre från 1714

4 öre från 1716

2 öre från 1716

1 öre från 1716

2 caroliner från 1718

1 carolin från 1718

Plåtmynt 2 daler från 1713

Nödmynt, 1 daler från 1717 "Wett och Wapen"

Nödmynt, 1 daler från 1718 "Jupiter"

Nödmynt, 1 daler från 1718 "Saturnus"

Nödmynt, 1 daler från 1718 "Mars"

Nödmynt, 1 daler från 1718 "Mercurius"

GULDMYNT
2 dukater
1 dukat
½ dukat
1/4 dukat

KOPPARMYNT
1 öre silvermynt
1/6 öre silvermynt
1 daler silvermynt (nödmynt)

SILVERMYNT
1 riksdaler
8 mark
4 mark
2 mark
1 mark
5 öre
4 öre
2 öre
1 öre
4 caroliner (2 daler silvermynt)
2 caroliner (1 daler silvermynt)
1 carolin (½ daler silvermynt)

PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt
Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2008-02-23
Källor
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB(med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
http://www.riksbank.se/
kungahuset.se