Ulrika Eleonora:s mynt

 Levde: 1688-1741
 Regerade: 1719-1720
 Valspråk: I Gud mitt hopp
 Latin: In deo spes mea
 Myntmästare:
 Lorentz Careelberg (L C) - 1706-1722

Utgivna mynt 1719-1720
1720 var 1 rdr = 36 mark kopparmynt (9 daler kopparmynt) 1 daler carolin (4 mark i silver) = 19 1/8 mark kopparmynt. Detta år kostade en tunna sill 72 daler kopparmynt och svenska psalmboken kostade 9 daler kopparmynt. Arbetade man som hovrättsassessor fick man 2 400 daler kopparmynt i årslön.


Riksdaler från 1719.
"Vlrica · Eleonora · D · G · Regina · Svec." Gud mitt hopp

2 mark från 1719.
In Deo Spes Mea

1 mark från 1719.
Myntmästare Lorentz Careelberg

Plåtmynt, 4 daler silvermynt från 172

Plåtmynt, 2 daler silvermynt från 171

Plåtmynt, 1/2 daler silvermynt från 1720

5 öre silvermynt från 1719

1 öre från 1720

1 öre kopparmynt från 1719

GULDMYNT
2 dukater
1 dukat
SILVERMYNT
1 riksdaler
4 mark
2 mark
1 mark
5 öre
1 öre
KOPPARMYNT
1 öre kopparmynt
PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27