Fredrik I:s mynt

 Levde: 1676-1751
 Regerade: 1720-1751
 Valspråk: I Gud mitt hopp
 Latin: In deo spes mea
 Myntmästare:
 Lorentz Careelberg (L C) - 1706-1722
 Georg Zedritz (G Z) - 1722-1738
 Hans Malmberg (H M) - 1738-1762

Utgivna mynt 1720-1751
År 1725 var 1 daler = 4 mark = 32 öre. En huspiga fick omkring 40 daler kopparmynt i månaden. För 24 öre kopparmynt kunde man få en kanna dubbelt gott öl, och för 30 daler kopparmynt kunde man köpa en hel ko, och för 15 daler kopparmynt fick man en tunna råg.


1 riksdaler från 1721

1 riksdaler från 1727, dubbelporträtt

½ riksdaler från 1736. FRIDERICVS.D.G.REX.SVECIAE "Gud mitt hopp" (G.Z)

Plåtmynt, 4 daler från 1724

Plåtmynt, 2 daler från 1733

10 öre från 1739

5 öre från 1747

2 öre från 1750

1 öre från 1732

1 öre från 1737

GULDMYNT
½ dukat
1/4 dukat
SILVERMYNT
2 riksdaler
1½ riksdaler
1 riksdaler
2/3 riksdaler
½ riksdaler
1/4 riksdaler
4 mark
2 mark
1 mark
10 öre
5 öre
1 öre
PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt
KOPPARMYNT
2 öre silvermynt
1 öre silvermynt
½ öre silvermynt
1 öre kopparmynt

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27