Adolf Fredrik:s mynt

 Levde: 1710-1771
 Regerade: 1751-1771
 Valspråk: Statens välfärd min välfärd
 Latin: Salus publica salus mea
 Myntmästare: Hans Malmberg (H M) - 1738-1762
Albrekt Lindberg (A L) - 1762-1773

Utgivna mynt 1751-1771

Mynt i valören 2 mark (carolinmynt) med Adolf Fredriks bild på brukade kallas för "adolphin". De stora plåtmynten, som kunde väga drygt 19 kg slutades att tillverkas 1768.

En dukat från 1766

1 riksdaler från 1769.
SALUS PUBLICA SALUS MEA"

1/4 riksdaler från 1767

1/8 riksdaler från 1768

3 daler från 1770

2 daler från 1770

1 daler från 1770

16 öre silvermynt från 1770

8 öre silvermynt från 1771
Myntmästare: Albrekt Lindberg

5 öre silvermynt från 1753
Myntmästare: Hans Malmberg

4 öre silvermynt från 1771

4 mark från 1753

2 mark från 1751. Kastmynt vid kungens kröning. "ADOLPH·FRID·SVEC·GOTH· VAND·REX CORONAT·HOLMIAE· D·26·NOVEMBR·1751"

2 mark från 1752

2 öre silvermynt från 1762

1 öre silvermynt från 1761
GULDMYNT
1 dukat
½ dukat
1/4 dukat

PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt

SILVERMYNT
1 riksdaler
½ riksdaler
1/4 riksdaler
1/8 riksdaler
3 daler silvermynt (1 riksdaler)
2 daler silvermynt (2/3 riksdaler)
1 daler silvermynt (1/3 riksdaler)
16 öre silvermynt (1/6 riksdaler)
8 öre silvermynt (1/12 riksdaler)
4 öre silvermynt (1/24 riksdaler)
4 mark
2 mark
10 öre
5 öre
2 öre
1 öre

KOPPARMYNT
6 öre
3 öre
1 öre

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2008-02-23
Källor
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
kungahuset.se