Gustav III:s mynt

 Levde: 1746-1792
 Regerade: 1771-1792
 Valspråk: Fäderneslandet
 Myntmästare:
 Albrekt Lindberg (A L) -1762-1773
 Olof Lidijn (O L) - 1773-1819

Utgivna mynt 1771-1792
1775 var 1 riksdaler = 69 1/4 mark kopparmynt. En dräng fick 7 daler och 16 öre kopparmynt i dagsverke. Man kunde köpa en plånbok för 27 daler k m eller en tunna råg för 54 daler kopparmynt.


1 riksdaler / 3 daler silvermynt från 1775

1 riksdaler från 1782

2/3 riksdaler / 2 daler silvermynt från 1777

2/3 riksdal från 1779

1/3 riksdaler från 1782.
"Gustavus III. D.G. Rex Sveciae"

1/3 riksdaler från 1778.
Kastmynt till kronprins Gustav Adolfs födelse. Gläder än et tidehvarf

1/3 riksdaler från 1792. Kastmynt till Gustav III:s begravning. "Oförgängelig sedan den 29 mars 1792"

1/6 riksdaler, 16 öre silvermynt från 1777

1/6 riksdaler från 1786

1/12 riksdaler från 1779

1/24 riksdaler från 1783

1/24 riksdaler / 4 öre silvermynt från 1777

16 öre silvermynt från 1773. Fäderneslandet

1 öre silvermynt från 1778

1 öre kopparmynt från 1772

GULDMYNT
1 dukat
SILVERMYNT
3 daler silvermynt
1 riksdaler / 3 daler silvermynt
2/3 riksdaler / 2 daler silvermynt
1/3 riksdaler / 1 daler silvermynt
1/6 riksdaler / 16 öre silvermynt
1/12 riksdaler / 8 öre silvermynt
1/24 riksdaler / 4 öre silvermynt
1 riksdaler
2/3 riksdaler
1/3 riksdaler
1/6 riksdaler
1/12 riksdaler
1/24 riksdaler
KOPPARMYNT
2 öre silvermynt
1 öre silvermynt
1 öre kopparmynt
5 kopek

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27