Gustav IV Adolf:s mynt

 Levde: 1778-1837
 Regerade: 1792-1809
 Valspråk: Gud och folket
 Myntmästare:
 Olof Lidijn (O L) - 1773-1819

Utgivna mynt 1792-1809
1805 var 1 riksdaler = 48 skillingar. Detta år kostade en tunna vete 7 riksdaler 32 skilling och en årsprenumeration på "Wexiöbladet" kostade 1 riksdaler riksgäld.


1 riksdaler från 1793. "Gustaf IV Adolph Sv. G. och W. Konung". Gud och Folket

1/3 riksdaler från 1800. Kastmynt vid kungens kröning

1/6 riksdaler från 1801

1 skilling från 1805

½ skilling från 1807

1/4 skilling från 1802

1/12 skilling från 1802

GULDMYNT
1 dukat
SILVERMYNT
1 riksdaler
1/3 riksdaler
1/6 riksdaler
KOPPARMYNT
1 skilling
½ skilling
1/4 skilling
1/12 skilling

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27