Karl XIV Johan:s mynt

 Levde: 1763-1844
 Regerade: 1818-1844
 Valspråk: Folkets kärlek min belöning
 Myntmästare:
 Olof Lidijn (O L) - 1773-1819
 Lars Bergencreutz (L B) - 1819-1821
 Christopher Borg (C B) - 1821-1837
 Alexander Grandinson (A G eller bara G) - 1838-1855

Utgivna mynt 1818-1844
1835 fick Sverige sina första sedlar av modernt utseende: liggande format, klichétryckta på färgat papper och smyckade med figurer och ornament. Varje sedel har de tre olika riksdalerbeloppen angivna, vilket skiljer dem från dagens sedlar.


4 dukater från 1838

Dukat från 1839

Riksdaler från 1821, jubileum

Riksdaler från 1826

1/6 riksdaler från 1819

½ riksdaler specie från 1833

1/4 riksdaler specie från 1833

1/8 riksdaler specie från 1833

1/12 riksdaler specie från 1832

1/3 riksdaler från 1818.
Kastmynt vid kungens kröning

1 skilling från 1832

2 skilling banco från 1840

1 skilling banco från 1840

Utgivna sedlar:

Här visas några av de sedlar som kom ut under Karl XIV Johan's regeringstid

2 riksdaler Banco från 1836 (Sveriges Rikes Ständers Bank)

GULDMYNT
4 dukater
2 dukater
1 dukat
SILVERMYNT
1 riksdaler
1/3 riksdaler
1/6 riksdaler
1 riksdaler specie
½ riksdaler specie
1/4 riksdaler specie
1/8 riksdaler specie
1/12 riksdaler specie
1/16 riksdaler specie
KOPPARMYNT
1 skilling
½ skilling
1/4 skilling
1/6 skilling
1/12 skilling
2 skilling banco
1 skilling banco
2/3 skilling banco
1/3 skilling banco
1/6 skilling banco

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27