Oscar I:s mynt

 Levde: 1799-1859
 Regerade: 1844-1859
 Valspråk: Rätt och sanning
 Myntmästare:
 Alexander Grandinson (A G eller bara G) - 1838-1855
 Sebastian Tham (S T eller bara T) - 1855-1876

Utgivna mynt 1844-1859
1845 var 1 riksdaler = 48 skillingar. För en tunna råg fick man betala 3 riksdaler specie. Var man hovrättsassessor 1850 kunde man få en årslön på 3 300 riksdaler riksgäld.


4 dukater från 1850

Dukat från 1852

Riksdaler specie från 1846

1/32 riksdaler specie från 1853

4 riksdaler riksmynt från 1856

2 riksdaler riksmynt från 1857

1 riksdaler riksmynt från 1857

1 skilling banco från 1849

5 öre från 1857

Utgivna sedlar:

Här visas några av de sedlar som kom ut under Oscar I's regeringstid

5 kr från 1858 "Fem Riksdaler Riksmynt" (Götheborgs Enskilda Bank)

10 kr från 1858. "10 Riksdaler Riksmynt" (Götheborgs Enskilda Bank)

33 1/3 riksdaler banco 1852. (33 riksdaler och 16 skillings)

32 skilling banco från 1852 (Sveriges Rikes Ständers Bank)

GULDMYNT
2 dukater
1 dukat
SILVERMYNT
1 riksdaler specie
½ riksdaler specie
1/4 riksdaler specie
1/8 riksdaler specie
1/16 riksdaler specie
1/32 riksdaler specie
4 riksdaler riksmynt
2 riksdaler riksmynt
1 riksdaler riksmynt
50 öre
25 öre
10 öre
BRONSMYNT
5 öre
2 öre
1 öre
½ öre
KOPPARMYNT
4 skilling banco
2 skilling banco
1 skilling banco
2/3 skilling banco
1/3 skilling banco
1/6 skilling banco

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se
» myntkabinettet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27