Karl XV:s mynt

 Levde: 1826-1872
 Regerade: 1859-1872
 Valspråk: Land skall med lag byggas
 Myntmästare:
 Sebastian Tham (S T eller bara T) - 1855-1876

Utgivna mynt 1859-1872
Dukater upphörde att präglas 1868 och istället började man prägla Caroliner som myntades åren 1868-1872. Namnet Carolin kommer från kunganamnet Carl. År 1865 tjänade en stadsläkare i Stockholm 700 riksdaler riksmynt i månaden medan en kronofogde i Västernorrland kunde få 3 000 om året. 1 par galoscher kostade 1 rdr 50 öre rmt och kvinnorna kunde köpa krinoliner från 5 rdr rmt. Att besöka livrustkammaren kostade 25 öre rmt i inträde.


Carolin/10 francs från 1868

4 riksdaler riksmynt från 1863

2 riksdaler riksmynt från 1871

1 riksdaler riksmynt från 1871

25 öre från 1867

10 öre från 1864

5 öre från 1865

2 öre från 1871

Utgivna sedlar:

Här visas några av de sedlar som kom ut under Karl XV's regeringstid

Tio riksdaler riksmynt från 1868 (Götheborgs Enskilda Bank)

Fem riksdaler riksmynt från 1868 (Götheborgs Enskilda Bank)

En riksdaler riksmynt från 1862 (Sweriges Rikes Ständers Bank)

GULDMYNT
1 dukat
1 carolin – 10 francs
SILVERMYNT
4 riksdaler riksmynt
2 riksdaler riksmynt
1 riksdaler riksmynt
50 öre
25 öre
10 öre
BRONSMYNT
5 öre
2 öre
1 öre
½ öre

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se
» myntkabinettet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27