Oscar II:s mynt

 Levde: 1829-1907
 Regerade: 1872-1907
 Valspråk: Brödrafolkens väl (1872-1905) och Sveriges väl (1905-1907)
 Myntmästare:
 Sebastian Tham (S T eller bara T) - 1855-1876
 Emil Brusewitz (E B) - 1876-1908

Utgivna mynt 1872-1907
1873 införde Sverige den nya myntenheten "Krona" - ett ord som kom från Frankrike via Danmark. 1 krona = 100 öre. År 1880 kunde en professor i kirurgi få 3 500:- i årslön. En kyckling kostade 50 öre och 18 skålpund kalvstek 5:40. Man kunde köpa ett par kängor till en 10-års flicka för 7:50:- medan ett par barnskridskor kostade 3 kronor. August Strindbergs bok "Röda rummet" kostade 3:50:-


20 kr från 1874.
"Oscar II Sveriges o Norges konung" Brödrafolkens väl


10 kr från 1895

5 kr från 1894

1 riksdaler riksmynt från 1873.
"Oscar II Sveriges Norr. Göth. O. Vend. Konung"


2 kr från 1892

1 kr från 1906.

"Oscar II Sveriges Konung"
Sveriges väl


50 öre från 1881

25 öre från 1889

10 öre från 1894

5 öre från 1895

2 öre från 1896

1 öre från 1880

Utgivna sedlar:

Här visas några av de sedlar som kom ut under Oscar II's regeringstid

10 kronor från 1874 (Uplands Enskilda Bank)


10 kronor från 1875 (Wermlands Enskilda Bank)


10 kronor från 1894 (Göteborgs Enskilda Bank)


10 kronor från 1894 (Smålands Enskilda Bank)


10 kronor från 1894 (Östergötlands Enskilda Bank)


10 kronor från 1901 (Sveriges Riksbank)


5 riksdaler riksmynt från 1873 (Götheborgs Enskilda Bank)


5 kr från 1877 (Göteborgs Enskilda Bank)1 riksdaler riksmynt från 1873 (Sweriges Riksbank)

GULDMYNT
20 kronor
10 kronor
5 kronor
SILVERMYNT
1 riksdaler riksmynt
2 kronor
1 krona
50 öre
25 öre
10 öre
BRONSMYNT
5 öre
2 öre
1 öre

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se
» myntkabinettet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27