Gustav V:s mynt

 Levde: 1858-1950
 Regerade: 1907-1950
 Valspråk: Med folket för fosterlandet
 Latin: -
 Myntmästare: Emil Brusewitz (E B) - 1876-1908
Karl-August Wallroth (W) -1908-1927
Alf Grabe (G) -1927-1945
Torsten Swensson (T över S) - 1945-1961

Utgivna mynt 1907-1950

År 1910 fick en dräng cirka 2:79 per dag och år 1920 var årslönen för en kontorsanställd cirka 4808 kr. Sistnämnda år kunde man köpa 1 liter svagdricka för 16 öre, 1 kg vetemjöl för 91 öre, 1 kg färskpotatis för 1:91 eller köpa Dagens nyheter för 20 öre.

20 kronor från 1925

5 kronor från 1920

2 kronor från 1910

1 krona från 1914

25 öre från 1910

10 öre från 1917

1 öre från 1914

GULDMYNT
20 kronor
5 kronor

SILVERMYNT
5 kronor (jubileumsmynt)
2 kronor
1 krona

SILVER- och NICKELMYNT
50 öre
25 öre
10 öre

BRONS- och JÄRNMYNT
5 öre
2 öre
1 öre

Utgivna sedlar: Här visas några av de sedlar som kom ut under Gustav V's regeringstid

100 kr från 1916 (Sveriges Riksbank)


50 kr från 1950 (Sveriges Riksbank)


10 kr från 1915 (Sveriges Riksbank)


5 kr från 1909 (Sveriges Riksbank)


5 kr från 1948 (Sveriges Riksbank)


1 kr från 1915 (Sveriges Riksbank)

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2008-02-23
Källor
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
kungahuset.se