Sigismund III:s mynt

 Levde: 1566-1632
 Regerade: 1592-1599
 Valspråk: För rätten och folket
 Latin: Pro jure et populo

Utgivna mynt 1592-1599
Inga guldmynt präglades under Sigismunds tid som svensk regent (1592-1599). År 1593 var 1 daler = 4 mark. Under en resa kunde man år 1595 få betala 2 öre för en måltid mat inklusive öl, och för husrum 1/2 öre.
1 daler = 4 mark = 32 öre = 768 penningar
1 mark = 8 öre = 192 penningar
1 öre = 24 penningar.


1 fyrk från 1596

4 öre från 1598

1 öre från 1596

½ öre från 1597

1/6 taler från 1596 (Polen)

SILVERMYNT
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
1 mark
4 öre (½ mark)
2 öre
1 öre
½ öre
1 fyrk
4 penningar

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27