Fredrik Vilhelm von Buxhövden

Titel:
Rysk befälhavare
Levde:
1750 - 1811 (61 år)
Fredrik Vilhelm von Buxhövden

Historia:

Fredrik Vilhelm von Buxhövden föddes 1750 och tillhörde en gammal livländsk släkt.

Nitton år gammal (1769) deltog han i ett fälttåg mot turkarna. År 1777 ingick han ett förnämt gifte och fick efter detta en snabb befordran. I kriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790 undsatte han Viborg och Fredrikshamn.

År 1795 blev han styresman i Warszawa och 1806 var han överbefälhavare mot fransmännen och 1808 mot svenskarna i Finland. På den sista posten gjorde han dock inte så bra ifrån sig som fältherre och fick i december samma år avsked till följd av "sjuklighet". Buxhövden dog på sitt slott Lode i Estland 1811, 61 år gammal.

Inlagd 2004-11-01 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Fredrik Vilhelm:s livstid
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.

Källor
* Svenska slagfält - Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius
* Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg