Malcolm Sinclair

Levde: 1690-1739 (mördad, 48 år)
Titel: Major
Adel/ätt: Adliga ätten Sinclair. Utdöd 1803
Far: William Sinclair (ca 1655-1715)
Mor: Catharina Hamilton (-1690)

Malcolm Sinclair

Biografi
Malcolm Sinclair föddes år 1690 som son till generalmajor och friherre William Sinclair (ca 35) och Catharina Hamilton.

Sinclair tillhörde en skotsk ätt där vissa grenar varit i svensk tjänst sedan trettioåriga kriget. Både hans far samt bröder var svenska officerare.

I rysk fångenskap 1709-1722
Sinclair deltog redan som ung i det stora nordiska kriget där han sårades vid Holowczyn 1708. Samma år han sårats blev han fänrik vid Livgardet till fot. Året därpå tillfångatogs han vid Perevolotjna och fördes till Sibiren där han sedan satt fången i tretton år. Inte mycket är känt under Sinclairs långa fångenskap förutom att han och en till skulle ha dödat en svensk desertör som hette Nordsteen och som gått över och blivit löjnant i rysk tjänst. Sinclair räddades från dödsstraff i Ryssland genom att kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona1682-1723 fick honom och en svensk till frigivna ur arresten i Moskva. Fast endast om ställdes inför rätta i Sverige efter hemkomsten, vilket inte verkar ha skett.

Vid sin återkomst till Sverige 1722 utnämndes Sinclair till löjtnant och hade denna grad ända till 1734 då han hade gått över till hattpartiet och blev befordrad till major.

Sändebud
Vid riksdagen 1738 insattes Sinclair i det sekreta utskottet. Det blev där beslutat att sända ett pålitligt sändebud till Konstantinopel (idag Istanbul) i Turkiet under förevändning att betala Karl XII:s skulder men i själva verket för att påskynda förbundet mellan sultanen och Sverige mot Ryssland.

Regeringen i Sankt Petersburg som var underrättad av en minister i Stockholm, visste om detta och Sinclair blev under hela resan bevakad av ryska agenter.

Mördad
Resan dit gick bra men på hemvägen vid Breslau (nu Wroclaw) i Schlesien (idag södra Polen) hejdades vagnen av två ryska officerare som drog ur Sinclair från postvagnen och mördade honom i en skogsbacke invid vägen den 17 juni 1739. De kom över hans hemliga dokument, bland annat diplomatiska handlingar, brev från sultanen, storvisiren och de svenska sändebuden i Turkiet. Sinclairs (48) kropp hittades en vecka senare och fördes till Stralsund i svenska pommern där han begravdes.

Det blodiga dådet väckte en stor ovilja och förbittring över hela Europa och Sinclair blev snabbt en martyr och skalder skildrade händelsen bland annat i "Sinclair-visan" vilket bidrog till att framkalla kriget mot Ryssland 1741.

År Titel/händelse
1708 Fänrik vid Livgardet till fot
1709-1722 I rysk fångenskap
1722 Löjtnant vid Livgardet till fot
1724-1726 Fick permissioner för resor till Holland
1731 Deltog i riksdagen (samt 1734, 1738)
1731 Ledamot av Sekreta utskottet
1737-1738 Vistades i Polen i underrättelsetjänst (sommaren-jan)
1737 Major vid Upplands regemente (sept)
1738 Sändes i underrättelsetjänst till Turkiet (juli)
1738-1739 Vistades i Konstantinopel (Istanbul) (sept-april)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1690 - 1739
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon