Kristian VII

Levde: 1749-1808 (59 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1766-1808 (42 år)
Krönt: 1 maj 1767
Valspråk: Fosterlandets kärlek är min berömmelse
Far: Fredrik V (1723-1766)
Mor: Louise av Storbritannien (1724-1751)

Kristian VII av Danmark

Biografi
Kristian VII av Danmark (ätten Oldenburg) föddes på Kristiansborgs slott den 29 januari 1749 som son till Dansk-Norska kungen Fredrik V (26) och Louise av Storbritannien (25).

Den 14 januari 1766, när han var nästan sjutton år gammal övertog han tronen efter sin fadern som gått bort.

Äktenskap & barn
Den 8 november 1766 gifte sig Kristian (17) med sin kusin, den engelska prinsessan Caroline Mathilde (15) och den 28 januari 1768 föddes deras son Fredrik (VI) och dottern kom Lovisa Augusta 1771.

Caroline Mathilde av Storbritannien
Caroline Mathilde
(1751-1775)

Okunnig i statsärenden
Fastän Kristian av naturen hade goda anlag var han dock mycket okunnig i statsärenden samt saknade all lust för hårt och allvarligt arbete. En överdrivet sträng uppfostran hade dessutom bräckt hans vilja och skapat en förskrämd förvirring i förening med slughet och ondskefullhet. Han behöll sin fars ministrar men eftersom han själv var likgiltig för styrelsen och statsmännens inbördes konspirerande mot varandra blev han snart ett byte for alla slags intriger.

Kristian hängav sig åt ohämmade utsvävningar och bröts därigenom tidigt ned både till kropp och själ. I Maj 1768 företog han en resa till Tyskland, England och Frankrike samt väckte överallt uppseende genom sin glada sinnesstämning och kvickhet, men fortsatte sitt vilda liv. På denna resa eskorterades han av sin nye livläkare, tysken Johann Friedrich Struensee.

Struensee
Efter hemkomsten till Köpenhamn (1769) fick Struensee allt större makt över kungen. Hans samtal behagade nämligen kungen mera än ministrarnas allvarliga framställningar. Dessutom fann Struensee stöd även hos drottningen, som kungen dittills behandlat med stor likgiltighet, men som genom Struensees medling fick mycket inflytande. Han inledde även ett förhållande med henne. Med hjälp av greve Rantzau-Ascheberg, lyckades Struensee också få hela det kungliga rådet upplöst och avskedat.

Johann Friedrich Struensee
J. F. Struensee
(1737-1772)

Struensee var sedan under något mera än ett år enväldig härskare. Hans vän Enevold Brandt tog över uppdraget att förströ Kristian, som redan 1770 blivit fullkomligt sinnesrubbad, och stundvis hade anfall av ren galenskap (han led troligtvis av schizofreni). Han stod helt och hållet under inflytande av sin omgivning och till slut lyckades hans styvmor, änkedrottning Juliana Maria, skrämma honom till att låta fängsla Caroline Mathilde och Struensee, på grund av deras kärleksaffär, och sedan lämna över makten åt henne och hennes son, Kristians halvbror arvprins Fredrik.

Äktenskap upplöst
Detta skedde den 17 januari 1772. Den 6 april samma år upplöstes Kristians äktenskap med Carolina Matilda och hon fördes till Hannover. Struensee och Brandt avrättades sedan tre veckor senare, den 28 april 1772. Kristian var då så rubbad att han åtta dagar efteråt hade glömt att han skrivit under deras dödsdomar, och befallde då att Struensee skulle friges.

Kristians styvmor och halvbror hade makten i landet i hela tolv år, det enda Kristian gjorde var att lydigt skriva under vad man la framför honom. Han var också villig att hjälpa sin son, kronprins Fredrik (VI) med en statskupp i april 1784 där Juliana Maria och hans halvbror blev undanröjda från makten och han egen son tog över hela styret själv istället.

Vid den engelska flottans anfall på Danmark i augusti 1807 fördes Kristian från Köpenhamn till Koldinghus och därifrån till Rendsborg, där han dog den 13 Mars 1808, 59 år gammal. Det sägs att han dog av skräck över de franska och spanska hjälptruppernas inmarsch. Först 1814 fördes hans lik därifrån och gravsattes i Roskilde domkyrka.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-02-09 | Uppdaterad 2020-12-03

Samtida händelser 1749 - 1808
1756 Mozartföds i Salzburg den 27 januari
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1764 Spinning Jenny uppfinns
1769 Napoleon föds på Korsika (aug)
1770 Beethoven föds i Bonn den 16/12
1778 Filosofen Voltaire dör den (maj)
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1793 Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas
1793 Marie Antoinette avrättas
1796 Jenner upptäcker smittkoppsvaccin
1804 Napoleon blir kejsare

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon