Maria II

Levde:
1662-1694 (37 år)
Titel:
Drottning i England, Skottland och Irland 1689-1694 (5 år)
Mary II av Stuart

Historia:

Maria II Stuart (Mary II Stuart) föddes i London den 30 april 1662 som dotter till Jakob II Stuart och hans första hustru Anne Hyde. Marys mor Anne dog 1671 när Mary var nio år gammal. Hon fick en ny styvmor vid elva års ålder, då hennes far gifte om sig med Mary av Modena.

Hon fick en anglikansk uppfostran och den 4 november 1677, vid femton års ålder, gifte hon sig med sin kusin, prins Vilhelm av Orange, 27. Han var ståthållare i Nederländerna.

Äktenskapet var endast "ett politiskt parti" och blev också barnlöst. William försummade henne rätt hänsynslöst, och först 1688, efter elva års äktenskap, verkade det som att förhållandet dem emellan blivit bättre. Mycket antagligen för att han insett att hon kanske skulle kunna bli Englands drottning, och då skulle dela regeringsbestyren med honom, eller kanske överlåta detta till honom helt och hållet.

Vid revolutionen stod Mary hela tiden lojalt på sin mans sida och vägrade bestämt att ensam bestiga tronen. Hon landsteg 12 februari 1689 i England, och hon och William kröntes sedan den 11 april samma år till regenter i England med namnen Mary II och William III. Den 12 maj avgav de, i Whitehall inför närvarande skottar, ämbetseden som regenter även i Skottland, där William fick namnet William II. William var i stort behov av den popularitet som hans hustru hade i England - precis som hon även haft i Holland - och hon nöjde sig med att föra regeringen under hans bortovaro (först på Irland sommaren 1690 och sedan varje vår och sommar när han var på fälttåg i Nederländerna). Hon ansåg det som en religiös plikt att stödja sin mans politik.

Greven av Marlboroughs komplotter fick Mary att bryta bekantskapen med sin syster Anne Stuart, som stod helt under Marlboroughs hustrus makt. Marys bortgång vållade William både djup sorg och många politiska svårigheter. Hon var from och välgörande, ivrade för den allmänna moralens höjande och särskilt för bättre lydnad av söndagens helgd.

Mary dog av smittkoppor den 28 december 1694 i Kensington, endast 32 år och 7 månader gammal. Till hennes minne - och enligt hennes egen plan - upprättade William det stora Greenwich-sjukhuset för sjömän.

Inlagd 2005-03-21 | Uppdaterad 2017-11-30
Samtida händelser under Maria IIs livstid
1669  Konstnären Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga. "försvenskningen".
1688-1697  "Nioårskriget pågår".

Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon