Caroline av Brunswick

Levde: 1768-1821 (53 år)
Titel: Prinsessa av Wales 1795-1820
Drottning i Storbritannien och Irland 1820-1821
Far: Karl II av Braunschweig-Wolfenbüttel (1735-1806)
Mor: Augusta Frederica av Hannover (1737-1813)

Caroline Amelia Brunswick

Biografi
Caroline Amelia av Brunswick (Braunschweig) föddes den 17 maj 1768 i Braunschweig i Tyskland, som dotter till hertig Karl II av Braunschweig-Wolfenbüttel (33) och Augusta Frederica av Hannover (31), som var syster till Storbritanniens kung, George III.

Äktenskap & barn
Den 8 april 1795, gifte sig Caroline (26) med sin kusin prins Georg av Hannover (33), som senare blev kung i Storbritannien med namn Georg IV. George var sedan tio år tillbaka, i hemlighet, gift med Maria Anne Fitzherbert. Caroline och George gifte sig motvilligt och enbart för att George hade stora ekonomiska skulder och efter önska från Georges far den regerande kungen Georges önskan. George behandlade henne från början med kyla och övergav henne alldeles efter födelsen av deras enda barn Charlotte Augusta 1769. Tekniskt sett så var Caroline prinsessa av Wales mellan åren 1795-1820 och även drottning i Storbritannien och Irland från den 29 januari 1820 till den 7 augusti 1821.

George IV av Storbritannien
George IV
(1762-1830)

Falska rykten
Efter att Caroline blivit avvisad vistades hon sedan på olika kungliga lantgods. Dåliga och ofördelaktiga rykten om hennes privatliv orsakade att en kommission tillsattes 1806 som skulle utreda hur det låg till med dessa rykten. Man fann dock dessa anklagelser falska.

Lämnade England
När man efter ett tag också höll henne fjärmad från dottern lämnade hon i augusti 1813 med sin mans tillstånd England och vistades de följande åren bland annat i Italien men även i Grekland, Turkiet och Palestina.

Caroline omgav sig mest med italienare av lägre stånd, framför allt släktingar till en viss före detta kurir Bartolomeo Pergami som hon upphöjde till sin kammarherre. Engelska regeringen anlitade även spioner som följde henne och de sände hem skildringar av det sorglösa och lättsinniga liv hon förde.

Caroline av Brunswick
Caroline 1804. Målad av Thomas Lawrence

Offentlig rättegång
Efter att Carolines svärfar Georg III gått bort påbörjade hon sin återfärd till England. Hon möttes i Normandie av ett anbud från sin man George om ett underhåll på 50 000 pund per år om hon ville avstå från drottningtiteln och stanna i utlandet. Hon påskyndade då resan och anlände den 5 juni 1820 till Dover och mottogs sedan i London med jubel av befolkningen. Georg IV startade då en offentlig rättegång där han anklagade henne för äktenskapsbrott och att hon stått i brottslig förbindelse med kuriren Bergami. I överhuset lät han premiärministern lord Liverpool väcka förslag om att hon skulle berövas sin drottningtitel och övriga privilegier, samtidigt som hennes äktenskap med George skulle förklaras upplöst.

Frikänd
George, som redan innan varit allmänt föraktad blev ännu mer avskydd och Caroline hyllades som en martyr. Två framstående whigjurister, Henry Brougham och Thomas Denman tog på sig att försvara henne och de bevisade att ryktena om henne var falska eller överdrivna. Hon förklarades till slut som frikänd från anklagelserna.

Då George kröntes till kung i Westminster Abbey den 19 juli 1821 infann hon sig som åskådare, men blev avvisad därifrån.

Caroline (53) gick bort den 7 augusti 1821 i London och begravdes i Brunswick katedral i Tyskland.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-04-04 | Uppdaterad 2020-12-28

Samtida händelser 1768 - 1821
1770 Beethoven föds i Bonn den 16/12
1778 Filosofen Voltaire dör den (maj)
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1793 Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas
1793 Marie Antoinette avrättas
1796 Jenner upptäcker smittkoppsvaccin
1804 Napoleon blir kejsare
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1817 J. Monroe blir USA:s 5:e president

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon