Vilhelm IV

Levde:
1765-1837 (71 år)
Titel:
Kung i Storbritannien och Irland 1830-1837 (7 år)
Kung av Hannover 1830-1837 (7 år)
William IV av Hannover

Historia:

Vilhelm IV av Hannover (William Henry IV) föddes den 21 augusti 1765 i Buckingham palace i London som tredje son till George III av Hannover och Charlotte Sophia av Mecklenburg-Strelitz. Det var inte väntat att han skulle bli kung i Storbritannien och Irland, då han hade två äldre bröder, George (IV) och Frederick Augustus, som var närmare i tronföljden.

Redan som liten bestämdes det därför att han skulle ingå i sjöförsvaret och som trettonåring började han i flottan som sjökadett och var med och stred redan två år senare i slaget vid S:t Vincent (1780) under amiral George Rodney. Som 21-åring (1786) blev han stationerad i Västindien med kaptens rang, men återvände redan året därpå hem utan order, sändes pånytt dit följande år, men användes efter 1789 inte i några aktiva tjänster, även om han inom flottan avancerade till konteramiral 1789, amiral 1799 och admiral of the fleet 1811. Efter alla år vid flottan kallades han sedan för the Sailor King (sjömanskungen). 1789 upphöjdes han också till hertig av Clarence.

Från år 1791 levde han mest tillbakadraget tillsammans med en irländsk skådespelerska som hette Dorothea Bland (som uppträdde under namnet mrs Jordan). Under deras 20 år tillsammans fick de minst tio barn och alla fick de efternamnet Fitzclarence.
När hans bror George IV:s enda barn, Charlotte Augusta dog 1817, kom Vilhelm närmare i tronföljden till Storbritanniens krona. Vid närapå 53 års ålder, den 11 juli 1818, gifte han sig därför med den 27 år yngre Adelaide av Saxe-Meiningen, i hopp om att få en "legitim" tronarvinge. De fick tillsammans fem barn, inklusive tvillingsöner, men endast två döttrar av de fem barnen överlevde födseln. De dog emellertid bägge två i späd ålder.

När hans äldre bror, hertigen av York - Frederick Augustus - dog 1827 stod Vilhelm först i tronföljden till kungakronan. Tre och ett halvt år senare, den 26 juni 1830 dog så hans bror George IV, 67 år gammal, och Vilhelm blev kung i en ålder av 65 år. Kröningen skedde först året därpå, den 8 september 1831.

Stora saker skedde under Vilhelms regering, bland annat parlamentsreformen 1832 i England och grundlagsstiftningen i Hannover 1833. Till parlamentsreformens genomförande medverkade han personligen genom att lyckas få överhusets majoritet att uppge sitt motstånd. Hans gamla sympati för whigpartiet hade med åren svalnat, och i november 1834 avskedade han under en svag förevändning whigpartiets premiärminister William Lamb (Melbourne) och gav sedan torypartiets medlem, Robert Peel, i uppgift att bilda ny regering. Peel störtades dock i april 1835, och efter det ingrep Vilhelm knappast något mer i de politiska sysslorna, eftersom han inte var tillräckligt insatt och dessutom saknade intresse. Det sägs att han skall ha varit både tanklös och obeslutsam, utan högre begåvning men han var ändå rätt så populär hos befolkningen på grund av sina enkla rättframma vanor och sitt glada och välvilliga väsen.

Vilhelm dog den 20 juni 1837 i Windsor castle, där han också begravdes. Han blev 71 år och 10 månader gammal. Genom hans död upplöstes den personalunionen som sedan 1714 förekommit mellan England och Hannover. Nästa att bli regent i Storbritannien och Irland var Victoria av Hannover.

Inlagd 2005-04-04 | Uppdaterad 2017-11-30
Samtida händelser under Vilhelm IVs livstid
1769  Napoleon Bonaparte föds 15 augusti.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn den 16/12.
1776  Independence Day skrivs under i USA 4 juli.
1778  Författaren Francois Voltaire dör 30 maj.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1793  Frankrikes kung Ludvig XVI avrättas.
1793  Marie Antoinette avrättas 16 okt.
1796  Edward Jenner skapar vaccin mot smittkoppor.
1804  Napoleon blir kejsare.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1817  James Monroe blir USA:s 5:e president.
1821  Napoleon dör på ön Saint Helena.
1825  Louis Braille skapar blindskriftssystemet.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.

Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon