Erik XIV:s mynt

 Levde: 1533-1577
 Regerade: 1560-1568
 Valspråk: Gud giver åt vem han vill
 Latin: Deus dat cui vult

Utgivna mynt 1560-1568
Erik XIV lät prägla sina mynt i Stockholm och under sju år (1561-1568) släpptes dalern. År 1568 lät han prägla Sveriges första guldmynt som kallades för ungersk gyllen. Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) lät han på vissa mynt sätta in de danska och norska riksvapnen i det svenska, och under krigen mot Polen och Danmark (1563-1568) myntades ett stort antal klippingar.


1 daler från 1561

2 mark från 1562

1 ½ mark från 1562

16 öre klipping från 1565

Reval. Ferding 1562

Reval. Solidus 1561

GULDMYNT
1 ungersk gyllen
SILVERMYNT
2 daler (2 riksdaler)
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
3 mark
2 mark
1½ mark
1 mark
½ mark
2 öre
1 öre
½ öre
16 öre (klipping)
8 öre (klipping)
4 öre (klipping)
2 öre (klipping)

Källor
Böcker:
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» myntkabinettet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27