Erik Johan Stagnelius

Levde: 1793-1823 (29 år)
Titel: Poet, skald, författare, kanslist
Far: Magnus Stagnelius (1746-1829)
Mor: Hedvig Kristina Bergstedt (1760-1852)

Erik Johan Stagnelius

Biografi
Erik Johan Stagnelius föddes den 14 oktober 1793 i Gärdslösa på Öland som son till biskopen Magnus Stagnelius (47) och Hedvig Kristina Bergstedt (33).

Redan som barn var Stagnelius sjuklig men utmärkte sig för sitt ovanliga minne, snabba uppfattningsförmåga och fantasi.

Ordförande kanslist
Stagnelius gick en tid på universitetet i Lund och 1812 for han till Uppsala där han inom två år avlade kansliexamen varefter han 1815 tog anställning som kanslist i ecklesiastik-expeditionen. Fyra år senare befordrades han till kopist på samma ställe och 1822 ordförande kanslist.

Dikter
Det är i den lyriska dikten 'Liljor i Saron' som Stagnelius önskan att 'bryta jordelivets bojor' uppenbarar sig, till exempel i 'Fången', 'Suckarnas mystär', 'Kreaturens suckan'. Bland hans övriga lyriska dikter kan man nämna romansen 'Näcken'.

Noveller
Såsom novellförfattare skrev Stagnelius bland annat 'Vladimir den store' som han gav ut anonymt 1817, och året efter 'Qvinnan i norden', Liljor i Saron 1821-1822, och 1822 även sorgespelet Bacchanterna eller fanatismen. Han gav även ut Riddartornet och det religiösa dramat Martyrerna

Hjärtfel
Stagnelius led av ett hjärtfel och var ständigt sjuk. Han hade tre bröder och två systrar. Två av bröderna hade psykiska egenheter liksom Stagnelius själv. Förutom att han var psykiskt instabil led han av ångest och det uppges att han inte hade utseendet med sig vilket ledde till att kvinnor inte attraherades av honom och därför besökte han istället prostituerade. Han var ofta berusad och eventuellt också beroende av opium.

Ensam
Stagnelius var tillbakadragen och för det mesta tyslåten och levde ett stillsamt liv i de sämre kvarteren i Stockholm under slutet av sitt liv och hade i princip inga vänner. Ingen av hans släktingar var med vid hans begravning.

Stagnelius (29) gick bort den 3 april 1823 i Stockholm och begravdes i Maria Magdalena kyrka i Stockholm.

Bibliografi (urval)
Vladimir den store (skaldedikt)
Alberg och Julia
Qvinnan i norden
Liljor i Saron
Vän i förödelsens stund (dikt)
Till förruttnelsen (dikt)
Endymion (dikt)
Bacchanterna eller Fanatismen (sorgespel)
Amanda (den älskansvärda) (dikt)
Näcken (dikt)
Se blomman! (dikt)
Suckarnes mystär (dikt)
Tvenne lagar (dikt)
Förmågan att begära (dikt)
Tvånget att försaka (dikt)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1793 - 1823
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon