Erik Johan Stagnelius

Titel:
Kanslist och skald
Levde:
1793 - 1823 (29 år)
Erik Johan Stagnelius

Historia:

Erik Johan Stagnelius föddes den 14 oktober 1793 i Gärdslösa på Öland som son till biskopen Magnus Stagnelii och Hedvig Kristina Bergstedt. Redan som barn var han sjuklig, men utmärkte sig för sitt ovanliga minne, snabba uppfattningsförmåga och fantasi.

Han gick en tid på universitetet i Lund, och 1812 for han till Uppsala, där han inom två år avlade kansliexamen och sedan tog anställning som kanslist i ecklesiastik-expeditionen 1815, och fyra år senare befordrades han till kopist på samma ställe, och 1822 ordförande kanslist.

Det är i den lyriska dikten Liljor i Saron, som Stagnelius önskan att "bryta jordelivets bojor" uppenbarar sig, till exempel i Fången, Suckarnas mystär, Kreaturens suckan. Bland hans övriga lyriska dikter kan man nämna romansen Näcken. Såsom novellförfattare skrev Stagnelius bland annat Vladimir den store, som han gav ut anonymt 1817, och året efter Qvinnan i norden, Liljor i Saron 1821-1822, och 1822 även sorgespelet Bacchanterna eller fanatismen. Han gav även ut Riddartornet och det religiösa dramat Martyrerna
Stagnelius var ständigt sjuk och led av ett hjärtfel. Han hade tre bröder och två systrar. Två av bröderna hade "psykiska egenheter", liksom Stagnelius själv. Förutom att han var psykiskt instabil sägs det att han var mycket ful, ofta berusad och eventuellt också beroende av opium. Och det sägs att han inte attraherade kvinnor och besökte därför istället prostituerade. Han levde i de sämsta kvarteren i Stockholm under slutet av sitt liv och hade i princip inga vänner. Ingen av hans släktingar var med vid hans begravning. Stagnelius dog den 3 april 1823 i Stockholm endast 29 år gammal.

Inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Erik Johan:s livstid
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.

Källor
* Svenska män och kvinnor - Sibylla-Tjällgren (Bonniers förlag 1954) sid. 176
» riksarkivet.se
- Trärelief av L. G. Malmberg