Magnus Brahe

Levde: 1790-1844 (54 år)
Titel: Riksmarskalk, greve och en av 'rikets herrar'
Adel/ätt: Grevliga ätten Brahe. Grevlig 1561. Utdöd 1930
Far: Magnus Fredrik Brahe (1756-1826)
Mor: Ulrica Catharina Koskull (1759-1805)

Magnus Brahe

Biografi
Magnus Brahe föddes 2 september 1790 på Rydboholm som son till lantmarskalk och greven Magnus Fredrik Brahe (34) och friherrinnan Ulrica Catharina Koskull (31).

Studier
Efter avslutade studier gick han 1809 in som kornett vid livregementets husarer och därefter till livgardet till häst.

Kungens närmaste vän
Brahe kom tidigt i kontakt med kronprins Karl Johan och det dröjde inte länge förrän han blev kungens närmaste vän och med hans förtroende steg Brahe därför i grader och befattningar.

1828 utnämndes Brahe till generaladjutant för armén och tillhörde därmed de ledande. Så efter vart blev han både " en av rikets herrar", riksmarskalk, generallöjtnant och chef för kungens adjutant- och ordonnansofficerare, sekundchef för livgardet till häst, kanslär för krigsakademien i Karlberg, serafimerriddare samt mycket mera, se lista nedanför.

Magnus var osjälvisk och hade en orubblig tillgivenhet för sin vän och kung Karl XIV och med outtröttlig hängivenhet och utan att tänka på sin egen hälsa vakade han vid kungens dödsbädd. Ansträngningarna i det sammanhanget påskyndade hans egen död.

Magnus Brahe (54) gick bort ogift den 16 september 1844 i Stockholm och begravdes i Östra Ryds kyrka i Uppland.

År Titel/händelse
1805 Student vid Uppsala universitet
1809 Kornett vid livregementsbrigadens husarkår (apr)
1809 Kavaljer vid extra ordinarie ambassaden till Paris
1809 Kabinettskammarherre (aug)
1810 Kornett vid livgardet till häst (feb)
1810-1817 Löjtnant vid livgardet till häst (apr)
1811 Följde med sin far på dennes beskickning till Frankrike
1812 Följde med Karl Johan till möte i Åbo
1812-1814 Ryttmästare i armén (nov)
1813-1814 Deltog i tyska fälttåget
1813 Riddare av första klassen av Kungliga Svärdsorden
1813 Ryttmästare vid regementet (jun)
1813 Erhöll guldmedalj för tapperhet i fält
1814 Stabsryttmästare (maj)
1814-1817 Major i armén (aug)
1817 Förste hovstallmästare i survivance (feb)
1817-1820 Skvadronchef vid livgardet till häst (mars)
1817-1820 Överstelöjtnant i armén (juli)
1818 Förste hovstallmästare
1820-1822 Major vid livgardet till häst
1820 Överste i armén
1821 Generaladjutant
1822 Överste och sekundchef för livgardet till häst
1823 Ledamot av Krigsvetenskapsakademien
1824 Generalmajor
1824 Förste adjutant hos konungen och chef för konungens tjänstgörande adjutants- och ordonnansofficerskår
1826 Överhovstallmästare
1826 Var på särskilt uppdrag till Sankt Petersburg
1826 Generaladjutant för armén
1827 Tillförordnad riksmarskalk
1828-1841 Generaladjutant för armén och chef för generalstaben
1828 Ledamot av direktionen över militära hospitalsfonden
1828 Ledamot av kommittén angående åldern för officerarnas inträde i tjänst
1829-1830 Ledamot av kommittén angående soldatens underhåll under arbetskommenderingar
1830-1831 Ledamot i kommittén för indelta arméns lönereglering
1830 Ledamot av kommittén angående fördelning av anslagen till försvarsverkets iståndsättande
1830 Tillförordnad riksmarskalk (juni-okt)
1830 Generallöjtnant
1831 På nytt tillförordnad riksmarskalk (maj)
1830 Följde med kronprins Oskar till Sankt Petersburg
1831 En av rikets herrar
1833-1839 Ordförande för arméns fullmäktige
1833-1836 Ledamot av kommittén angående en förbättrad gevärstillverkning
1833 Ordförande i kommittén angående en allmän reglering av ackorderna inom den värvade armén
1834 Riksmarskalk
1837 Tillförordnad kansler vid krigsakademien
1837 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
1837 Ledamot av Serafimerordensgillet
1838 Ledamot av serafimerlasarettsdirektionen
1839 Ordförande i kommittén angående svenska skärgårdens befästande
1839 Ordförande vid krigsbefälets sammankomst
1839 Kansler för krigsakademien
1841 Avsked från generaladjutantsbefattningen vid armén
1842 Ordförande i riddarhusdirektionen
1843 Ordförande i frimurarbarnhusdirektionen
1844 Tillförordnad generalbefälhavare i fjärde militärdistriktet
1844 Erhöll Karl XIV Johans porträtt i briljanter att i guldkedja bäras om halsen maj

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-08 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1790 - 1844
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon