Klas Kristersson (Horn af Åminne)

Levde: ca 1517-1566 (ca 49 år)
Titel: Häradshövding och fältmarskalk
Adel/ätt: Friherrliga ätten Horn af Åminne. Friherrlig 1561. Utdöd 1775
Far: Krister Klasson Horn (ca 1480-1520)
Mor: Ingeborg Siggesdotter Sparre (1490-1554)

Klas Kristersson Horn

Biografi
Klas Kristersson Horn af Åminne föddes omkring år 1517 som son till hövitsmannen Krister Klasson Horn och Ingeborg Siggesdotter Sparre.

Häradshövding
Klas deltog vid lite över tjugo års ålder i valriksdagen i Västerås 1544. Kort därefter blev han häradshövding i Raseborgs län och 1554 började han på krigarbanan, där han blev utnämnd till "överste för knektarna".

Stora ryska kriget
Klas var med i stora ryska kriget under befäl Jakob Bagge. 1556 gjorde de ett infall i Ryssland och försvarade det belägrade Viborg. Hans tapperhet där gjorde att han blev ståthållare över Viborgs län. Han fick också som uppdrag att tillsammans med Bagge försöka medla fred med Ryssland, vilket också lyckades 1557.

Estland
När Erik XIV kröntes till kung 1561 upphöjdes Klas till friherre och samma år var han ledare för de trupper som kungen lät översända till Estland. Där hade han sedan högsta befälet i två år, och hade oftast där en oavbruten framgång. Då kriget mot Danmark bröt ut 1563 blev Klas återkallad och sedan sänd till den småländska gränsen där kungen själv förde befälet över en krigshär. Detta fälttåg gick dock inte så bra, och "äran" blev liten.

Ronneby blodbad
Efter att Bagge tagits tillfånga 1564 blev Klas högsta befäl över flottan och den 12 augusti samma år drabbade han samman med den danska flottan vid ön Jungfrun i Kalmarsund, där han efter två dagar stod som segrare - medan danskarna flydde. Efter detta följde han med kungen då de anföll Blekinge, och där Lyckeby och Ronneby intogs och Ronneby blodbad genomfördes i september 1564. Senare på året sändes han på plundrartåg in på det danska området där han brände Sölvesborg, brandskattade Åhus, skövlade Halland och återvände med ett rikt byte och femhundra fångar.

Brände Laholm och Engelholm
Tidigt på vintern gjorde Klas ett nytt angrepp på Halland där han brände Laholm och Engelholm. Som "belöning" för sina härjningar lät kungen ställa iordning ett praktfullt intåg i huvudstaden, till hans ära.

Äktenskap & barn
Klas var gift med Kerstin Jakobsdotter Krumme och de fick barnen:
1) Anna (1552)
2) Christer (1554-1612)

I juli 1566 sammandrabbade han återigen med fiender utanför Öland, och efter detta fick han befälet över lantarmén som skulle överraska Halmstad. Klas (ca 49) dog emellertid under resan på väg dit, i Åby prästgård i Östergötland den 9 september 1566 - troligen av pesten. Han ligger begravd i Uppsala domkyrka.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-24 | Uppdaterad 2020-12-30

Samtida händelser 1517 - 1566
1520  Stockholms blodbad
1521-1523  Befrielsekriget
1523  Gustav Vasa blir kung
1526  Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600  Reformationen i Sverige
1531-1533  Klockupproret
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör
1554-1557  Stora ryska kriget
1559  Vadstenabullret
1560  Gustav Vasa dör
1560  Erik XIV blir kung
1563-1570  Nordiska sjuårskriget
1564  Ronneby blodbad

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon