Hjalmar Branting

Levde: 1860-1925 (64 år)
Titel: Sveriges statsminister 1920, 1921-23 och 1924-25
Fick Nobels fredspris 1921
Far: Lars Gabriel Branting (1799-1881)
Mor: Emma av Georgii (1821-1880)

Hjalmar Branting

Biografi
Karl Hjalmar Branting föddes den 23 november 1860 i Stockholm som son till läraren Lars Gabriel Branting (61) och Emerentia Maria Charlotta Emma af Georgii (39).

Studier
Vid sjutton års ålder tog Branting studenten från beskowska skolan i Stockholm. Han hade då redan frivilligt börjat tjänstgöra på Stockholms observatorium under ledning av astronomerna Hugo Gyldén och Oskar Backlund. Under de följande fem åren studerade han de fysisk-matematiska vetenskaperna och tjänstgjorde däremellan, och också 1882-83, som amanuens vid Stockholms observatorium. Redan som student hade han börjat intressera sig för politiska och ekonomiska frågor, och efter ett tag lämnade han helt den vetenskapliga banan för att ägna sig helt åt politiken.

Branting
Branting 1875

Tidningen Tiden
År 1884 blev Branting medarbetare i Klas Pontus Arnoldsons tidning 'Tiden' som han 1885 räddade från att läggas ner. Han gav sedan ut tidningen nästan helt på egen bekostnad. Tidningen blev antagen som verktyg för fackföreningarna i Stockholm, men var 1886 tvungen att läggas ner. Han blev då istället utgivare av tidningen "Socialdemokraten".

Fängelse
Med undantag för åren 1892-1896 var Branting huvudredaktör för det socialdemokratiska partiets och de fackliga organiserade arbetarnas stämma. I egenskap av ansvarig utgivare för 'Socialdemokraten' blev han 1888, på grund av två uppsatser som var tryckta i tidningen, dömd både till böter och tre ½ månads fängelse. Innehållet hade betecknas som "förnekelse" och "hädelse".

Branting
Branting 1896

Arbetarrörelsen
Vid sidan av sin tjänst som redaktör var han också under åratal talare på en massa möten i olika delar av landet, där han outtröttligt pratat för socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Genom sin framstående folkliga talarkonst, genom sin bildningsgrad och värmen i sin verkliga övertygelse vann han en hög ställning inom den svenska arbetarrörelsen.

Finansminister 1917-1918
1896 valdes han in i riksdagens andra kammare och elva år senare (1907) var han Socialdemokraternas partiledare. Fram till år 1902 var han den enda socialdemokratern i riksdagen. Åren 1917-1918 var han finansminister.

Statsminister & fredspris
Brantings stora tro på fred genom en tryggad internationell rättsordning gjorde att han blev en av de främsta pådrivarna av Nationernas Förbund (grundad 1920, upphörde 1946). Han verkade aktivt för Sveriges inträde i den nya världsorganisationen (1920) och för sitt hårda jobb här fick han 1921 års Nobels fredspris som han delade med norrmannen Christian Lange.

Branting
Anna Matilda
(1855-1950)

Äktenskap & barn
Den 4 april 1884 gifte Branting (23) sig med författarinnan Anna Matilda Charlotta Jäderin (28) och de fick barnen:
1) Georg (1887-1965)
2) Sonja (1890-1981)
Anna Matilda hade tre barn från ett tidigare äktenskap, födda 1878, 1880 och 1881.

Hjalmar Branting (64) gick bort den 24 februari 1925 och begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1868 Elev vid Beskowska skolan
1877 Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium (maj)
1879-1880 Amanuens (assistent) vid Stockholms observatorium
1882-1884 Åter amanuens (assistent) vid Stockholms observatorium
1883 Riksdagsreferent i Stockholms dagblad
1884 Medarbetare i tidningen Tiden
1885-1886 Redaktör för tidningen Tiden (vår-jan)
1886-1892 Redaktör för Socialdemokraten (sept-apr)
1886 Medarbetare i Socialdemokraten
1877-1882 Student i Uppsala
1887-1890 Riksdagsreferent i Dagens nyheter
1889 Ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen från första partikongressen
1889 Ordförande av styrelsen för Socialdemokratiska arbetarpartiets norra och mellersta distrikt
1892-1896 Riksdagsreferent i Dagens nyheter
1893 Deltog i folkriksdagen
1896-1908 Redaktör för Socialdemokraten (nov-nov)
1896 Deltog i folkriksdagen
1897-1925 Ledamot av riksdagens andra kammare
1906-1921 Ordförande i socialdemokratiska riksdagsgruppen
1906 Valman för utseende av tryckfrihetskommitterade
1907-1915 Ledamot av ålderdoms- och invaliditetsförsäkringskommittén
1907 ledamot av bevillningsutskottet
1907 Ledamot av första särskilda utskottet (rösträttsutskottet)
1907 Ordförande i verkställande utskottet
1908-1909 Valman för utseende av tryckfrihetskommitterade
1908-1911 Åter ledamot av bevillningsutskottet
1908-1917 Redaktör för tidskriften Tiden
1911-1914 Ledamot av första (finansiella) beredningen för utredning av frågan om rikets försvarsväsen
1911-1917 På nytt redaktör för Socialdemokraten (jan-okt)
1912-1914 Vice ordförande i konstitutionsutskottet
1912-1914 Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska (freds) grupp
1914 Vice ordförande av styrelsen för riksdagens interparlamentariska (freds)grupp
1912-1921 Ledamot av talmanskonferensen
1912 Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska (freds)grupp
1913 Sakkunnig i pensionsstyrelsen
1913 Vice ordförande i särskilda utskottet (pensionsutskottet)
1914-1915 Valman vid justitieombudsmansvalet
1914 Ledamot av första särskilda utskottet (försvarsutskottet)
1914 Ledamot av hemliga utskottet
1915-1917 Ledamot av kommittén angående obligatorisk sjukförsäkring m. m. (dec-okt)
1915 Valman vid militieombudsmansvalet
1916-1917 Ledamot av strafflagskommissionen
1916-1921 Ledamot av hemliga utskottet
1916 Vice ordförande i särskilda utskottet (olycksfallsförsäkringsutskottet)
1917-1918 Statsråd och chef för finansdepartementet
1918-1919 Ledamot av kommittén för samarbete mellan regering och riksdag i viktiga utrikespolitiska angelägenheter
1918-1920 Bankofullmäktige
1918-1922 Ledamot av kommittén för tillvaratagandet av de neutrala staternas intressen efter världskrigets slut (ang. Nationernas förbund)
1918-1923 Ledamot av kommittén angående utrikesdepartementets omorganisation
1918 Ordförande i tredje särskilda ritskottet (rösträttsutskottet)
1919-1921 Svensk delegerad i Ålandsfrågan
1919 Ledamot av första särskilda utskottet (författningsutskottet)
1919 Ledamot av svenska föreningen för nationernas förbund och av dess styrelse från föreningens stiftande
1919 Medlem av dess permanenta internationella kommission s. å.; svensk delegerad vid fredskonferensen i Paris (apr)
1919 Medlem av utrikesdepartementets antagningskommitté
1919 Ordförande på Internationalens konferens i Bern
1920 Ordförande i första särskilda utskottet (ang. Nationernas förbund)
1920 Statsminister (mars-okt)
1921 Representant i interparlamentariska unionens råd
1920 Svenskt ombud vid Nationernas förbunds delegeradeförsamling i Geneve
1921-1923 På nytt statsminister och minister för utrikes ärenden (okt-apr)
1921 Erhöll hälften av Nobels fredspris
1921 Ledamot av Nationernas förbunds kommission för minskning av rustningarna
1921 Ledamot av utrikesnämnden
1921 Vice ordförande 1914 och representant i interparlamentariska unionens råd
1921 Valman vid fullmäktigevalen
1922 Chef för svenska delegationen vid Genuakonferensen
1923-1924 Ledamot av utrikesnämnden
1923-1925 Medlem av Nationernas förbunds råd
1924-1925 På nytt statsminister
1924 Ledamot av särskilda utskottet (försvarsutskottet)
1924 Ordförande i socialdemokratiska riksdagsgruppen
1924 Åter ledamot av talmanskonferensen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2021-01-24

Samtida händelser 1860 - 1925
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola
1889 Sveriges första telefonkatalog ges ut
1890 Sista avrättningen av en kvinna (sv)
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1897 Första Penninglotten säljs
1901 Allmän värnplikt införs
1905 Sverige-Norge unionen upplöses
1907 Oscar II dör Gustav V blir kung
1910 Sveriges sista dödsstraff verkställs
1912 Titanic går under
1913 Sundbäck uppfinner blixtlåset
1917 Ryska revolutionen bryter ut
1919 Kvinnor får rösträtt i Sverige
1919 Mors dag firas 1:a gången i Sverige
1924 Världens 1:a TV-sändning genomförs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» Branting nyförlovad
» Branting 1875
» Branting 1896

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon