Gustaf de Laval

Levde: 1845-1913 (67 år)
Titel: Uppfinnare, ingenjör
Adel/ätt: Adliga ätten de Laval. Adlad 1646. Introducerad 1647
Far: Jacques Ludvig Patrik De Laval (1807-1881)
Mor: Johanna Elisabeth Martin (1821-1899)

Gustaf de Laval

Biografi
Karl Gustaf Patrik De Laval födde den 9 maj 1845 på Blåsenborgs kaptensboställe i Orsa socken i Dalarna som son till kapten Jacques Ludvig Patrik De Laval (38) och Johanna Elisabeth Martin (24).

Släktens stamfader kom 1622 från Frankrike till Sverige, där han tjänade sig upp från soldat till överstelöjtnant vid Smålands kavalleri och som senare blev slottshauptman i Vadstena och adlades 1646.

De Lavals vapen

Studier
Gustaf tog studenten i Uppsala 1863 och tre år senare gick han ut från Teknologiska institutet med högsta betyg i mekanik. Efter att en kort tid ha varit anställd hos Stora Kopparbergs bergslag åkte han till Uppsala där han 1872 skaffade sig filosofisk doktorsgrad. Åren 1872-1874 var han ingenjör vid byggandet av en svavelsyrefabrik och kopparextraktionsverk vid Falu kopparverk, 1873-1874 anlade han för egen räkning där ett glasbruk, som dock måste läggas ner efter ett tag.

Klosters bruk
Han slog sig därefter ned som privat konstruktör i Falun 1875 och var 1876-1877 ingenjör vid Klosters bruk. Därefter begav han sig till Stockholm, där han sysselsatte sig med uppfinningar. Under sin anställning vid Klosters bruk uppfann han en ny silbotten för att vid bessemerblåsningen minska den uppkommande rödskörheten och en ny galvaniseringspanna, samt började experimentera med centrifugalseparatorn.

Klosters bruk
År 1878 tog han patent på en gräddskummare och följande år på den kontinuerliga centrifugalseparatorn, varefter han för separatortillverkning anlade en stor fabrik i Stockholm, och 1883 grundade han AB Separator som senare döptes om till Alfa Laval som blev en av landets största och mest vinstgivande affärer. Gustafs separator är världsberömd och är spridd över hela jorden. Separatorn används för att skilja grädden från mjölken. År 1905 var mer än 550 000 stycken De Lavalseparatorer i bruk i alla världsdelar.

Gustaf Dalén
Gustaf konstruerade också en maskin som kunde bestämma mjölkens fetthalt. Precis efter att han tagit patent på detta kom en annan ung uppfinnare till honom och visade honom precis samma sak nämligen Gustaf Dalén som efter utbildning senare fick jobb hos De Laval.

Gustaf grundade också Olofströms stålpressningsfabrik i Blekinge. Övriga företag som tillkommit genom hans initiativ är bland annat aktiebolaget De Lavals ångturbin, glödlampfabriken Svea, Bångbro röraktiebolag och De Lavals laktator.

Han experimenterade även länge med en ny ångbåtstyp men kom inte fram till något resultat där. Han gick då över till ångturbinen och lyckades 1892 framställa en ångmotor som gjorde hela 30 000 varv i minuten. Vidare har han konstruerat en explosionsfri ångpanna för mer än 100 atmosfärers tryck.

I lång tid försökte han också att ur malmer på elektrisk väg direkt få ut metaller. Han köpte för den skull vattenfall i Norrland liksom vid Trollhättan och 1896 bildades aktiebolaget 'De Lavals elektriska smältugn' men dessa experiment medförda endast stora ekonomiska förluster.

Vetenskapsakademien
1886 blev Gustaf ledamot av Vetenskapsakademien och 1892 fick han deras stora guldmedalj. Han var även politiskt verksam. 1888-1890 var han ombud för Stockholms stad i riksdagens Andra kammaren och 1893-1902 var han ledamot av Första kammaren, vald av Kopparbergs läns landsting. Han var också hedersledamot av Lantbruksakademien 1896. De sista åren av sitt liv var Gustaf sysselsatt med torvbränsleproblemet.

Äktenskap & barn
År 1895 gifte sig Gustaf (50) med Isabel Amalia Grundal (21) och de fick sonen Gustaf 1896.

Gustaf (67) gick bort den 2 februari 1913 i Stockholm och begravdes på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2020-12-16

Samtida händelser 1845 - 1913
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola
1889 Sveriges första telefonkatalog ges ut
1890 Sista avrättningen av en kvinna (sv)
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1897 Första Penninglotten säljs
1901 Allmän värnplikt införs
1905 Sverige-Norge unionen upplöses
1907 Oscar II dör Gustav V blir kung
1910 Sveriges sista dödsstraff verkställs
1912 Titanic går under

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon