Gustaf Fröding

Levde: 1860-1911 (50 år)
Titel: Författare, skald, poet
Far: Ferdinand Gustaf Fröding (1826-1881)
Mor: Anna Emilia Agardh (1827-1887)

Gustaf Fröding

Biografi
Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 på Alsters bruk utanför Karlstad som son till löjtnanten Ferdinand Gustaf Fröding (34) och Anna Emilia Agardh (33) (dotter till biskop Carl Adolf Agardh). När Gustaf var fem år gammal blev fadern sjuk i 'nervösa åkommor' och modern fick ensam sköta hushållet. 1867 bosatte sig familjen i Kristinehamn.

Studier
Fröding tog studenten 1880, och vistades 1880-1883 och vårterminen 1885 vid Uppsala universitet och började därefter på Karlstadstidningens redaktion.

Kuranstalt
Hans hälsotillstånd gjorde det emellertid nödvändigt att han 1889-1890 vistades på en kuranstalt för nervsjuka i Tyskland och även senare vid olika tillfällen vistades han på en liknande anstalt i Norge. Däremellan arbetade han på Karlstadstidningen.

1891 blev det solklart att Sverige fått en ny duktig skald, då hans första diktsamling "Guitarr och dragharmonika" kom ut. Den innehåller flera komiska dikter om livet i Värmland. Redan året därpå fick han ett bidrag av Svenska akademien som han dock skänkte till propagandafonden för folkriksdagen. 1894 utkom "Nya dikter" och 1896 "Stänk och flikar" som på grund av en alltför tydligt beskrivning i dikten "En morgondröm" orsakade ett tryckfrihetsåtal, där han emellertid blev frikänd.

Under åren 1898-1905 var Fröding inlagd på Uppsala sjukhus för psykiskt sjuka.

Fröding erövrade först publiken sedan kritikerna med sina humoristiska dikter. Det svenska folket och det svenska landskapet har nog aldrig förut blivit skildrat så sant, djupt och poetiskt som av Fröding. I hans senare diktsamlingar tar sig hans tungsinthet och självförakt allt starkare uttryck. Sjukdomen orsakade också grubblerier som ledde till att hans senaste dikter ofta är mycket oklara och även opoetiska.

1901-1902 gav hans samlade dikter ut.

Fröding (50) gick bort ogift den 8 februari 1911 i Stockholm. Han ligger begravd på gamla kyrkogården i Uppsala.

År Verk (urval)
1891 Det var dans bort i vägen (dikt)
1891 Vackert väder (dikt)
1892 Folkskalden Robert Burns
1894 Den gamla goda tiden (dikt)
1894 Tre trallande jäntor (dikt)
1895 Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne
1896 Sagoförtäljerskan  (dikt)
1896 Strövtåg i hembygden (dikt)
1897 Nytt och gammalt
1897 Boka numra två
1898 Grillfängerier
1898 Gralstänk (dikt)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2020-12-16

Samtida händelser 1860 - 1911
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola
1889 Sveriges första telefonkatalog ges ut
1890 Sista avrättningen av en kvinna (sv)
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1897 Första Penninglotten säljs
1901 Allmän värnplikt införs
1905 Sverige-Norge unionen upplöses
1907 Oscar II dör Gustav V blir kung
1910 Sveriges sista dödsstraff verkställs

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen (Rabén Prisma)
• Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon