Oliver Cromwell

Levde: 1599-1658 (59 år)
Titel: Riksföreståndare i England-Skottland-Irland 1653-1658 (5 år)
Far: Robert Williams Cromwell (1563-1617)
Mor: Elizabeth Steward (1565-1654)

Oliver Cromwell - vaxdocka på Madame Tussauds i London

Biografi
Oliver Cromwell föddes den 25 april 1599 i staden Huntingdon i England som son till Robert Williams Cromwell (36) och Elizabeth Steward (34). Fadern tillhörde en ansedd adlig släkt. Oliver växte upp under inflytande av sina föräldrars stränga puritanska riktning. Han gick i skola i Huntingdon och 1616 började han på universitetet i Cambridge. Han var dock tvungen att lämna skolan redan året därpå då hans far dog och han var tvungen att åka hem och hjälpa sin mor med gården.

Medlem i parlamentet 1628
Cromwell valdes in som medlem i parlament i Huntingdon 1628-1629 och där kämpade han med att försvara bönderna mot rika jordägare som ville driva dem från sina marker. Under cirka elva års tid är det ganska tyst om Oliver men 1636 funderade han på att utvandra till Amerika då kung Karl I:s nya regeringssystem, systematiskt och utan hänsyn, satte sig över det engelska folkets rättigheter.

Ombud i parlamentet 1640
Han stannade dock kvar i landet och blev 1640 invald som ombud i parlamentet för staden Cambridge. Första tiden gjorde han inte mycket väsen av sig, men då konflikten mellan kungen och parlamentet i början av 1642 skärptes, började han spela en större roll. Bland annat genomdrev han att sätta landet i försvarstillstånd. När inbördeskriget bröt ut satte han upp en utvald trupp av plikttrogna ryttare, som var lika gudfruktiga som han själv. Truppen växte så småningom ut till ett helt kavalleriregemente, som var organiserad med omsorgsfullt utvalda officerare. Själv var han generallöjtnant. I juli 1644 vann hans krigshär slaget vid Marston Moor, över kungens armé.

Oliver Cromwell
Oliver på Madame Tussauds vaxkabinett i London

Seger vid Naseby 1645
Det var Olivers insatser som bidrog till den avgörande segern vid Naseby i mellersta England den 14 juni 1645, vilket ledde till att de kungliga trupperna skingrades och kungen tvingades fly från Oxford till skottarnas läger. De skotska soldaterna utlämnade emellertid kungen till parlamentet mot betalning för de tjänster de utfört under inbördeskriget. Efter segern över kungen, ville parlamentsledarna sända hem hären och göra sig av med Cromwell, eftersom de trodde han ville ta makten. Därför lämnade Cromwell London i juni, därför att han kände att han var hotad.

Andra medborgarkriget 1648
På grund av Karl I:s fortsatta intriger och konspirationer startade det 'andra medborgarkriget' 1648. Cromwell blev till slut överbevisad om kungens förräderi och det blev beslutat att 'bringa den blodsmannen Karl Stuart till räkenskap för allt blod han utgjutit och den ofärd han vållat'. Sommaren och hösten 1648 slog Cromwell ner det rojalistiska upproret i Wales och när han kom tillbaka till London höll hans officerare på att med våld driva ut de kungatrogna ur parlamentet. Efter det blev Karl dömd till döden för högförräderi och avrättades sedan i januari 1649. England, Skottland och Irland blev nu republik i några år (1649-1653).

Uppror
Irländarna och Skottarna startade ett uppror till förmån för den avrättade kungens son Karl (II). Detta uppror krossade Cromwell på Irland, först i Drogheda i september och sedan i Wexford i oktober. Han förbjöd den katolska gudstjänsten och genom protestantisk kolonisering hoppades han åstadkomma massomvändelse bland öns befolkning. Han var både i Irland och på Skottland, och slog ner uppror, och den 3 september 1651 slog han även Karls (II:s) nyuppsatta här vid Worcester, varpå denne flydde till Frankrike. Skottland och Irland förenades sedan fullständigt med den nya engelske fristaten 'the Commonwealth'.

Cromwell försökte också att förena de protestantiska rikena mot de katolska. Därför sökte han kontakt med de skandinaviska länderna, framför allt Sverige och Karl X Gustav, anföll Spanien med en krigshär och slöt förbund med Frankrike. Englands befolkning ville dock ha tillbaka monarkin och sina kungar och därför blev Cromwell erbjuden kunganamnet men härens motvilja mot detta tvingade honom att avböja erbjudandet.

Äktenskap & barn
År 1620 gifte Oliver (21) sig med Elizabeth Bourchier (ca 22) och övertog då familjegården. De fick barnen:
1) Robert (1621-1639)
2) Oliver (1623-1644)
3) Bridget (1624-)
4) Richard (1626-1712)
5) Henry (1628-1674)
6) Elizabeth (1629-1658)
7) Mary (1637-)
8) Frances (1638-1721)

Cromwell (59) gick bort i Whitehall den 3 september 1658 och begravdes med pompa och ståt i Westminster Abbey. Hans son Richard Cromwell tog över hans titel som Lord Protector.

Gravskändning
Efter återupprättandet av monarkin grävdes Cromwells lik upp (på årsdagen av Charles I:s avrättning den 30 januari 1661) och hans huvud sattes upp på en påle över Westminster hall och kroppen grävdes ner under galgen vid Tyburn.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-03-16 | Uppdaterad 2020-12-28

Samtida händelser 1599 - 1658
1602 Holländska ostindiska co. bildas
1605 Krutkonspirationen i London
1608 Fransmännen grundlägger Quebec
1610 Ludvig XIII blir fransk kung
1615-1635 5000 häxor bränns i Frankrike
1618-1648 Trettioåriga kriget
1627-1629 200 häxor bränns i Tyskland
1632 Vladislav IV blir kung i Polen
1636 Harvard i Cambridge grundas
1642 Bibeln utges i sin helhet på finska
1649 Englands kung, Karl I avrättas
1652 Första kaffehuset i London öppnar
1656 Huygens tar patent på pendeluret
1657 Leopold I blir kung i Österrike

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon