Daniel Gabriel Fahrenheit

Levde: 1686-1736 (50 år)
Titel: Fysiker och uppfinnare av kvicksilvertermometern
Far: Daniel Fahrenheit (ca 1656-)
Mor: Concordia Schumann (1657-)

Bild saknas!

Biografi
Gabriel Daniel Fahrenheit föddes i staden Danzig (nu Gdansk) i Polen den 24 maj 1686 som son till affärsmannen Daniel Fahrenheit och Concordia Schumann (29).

Studerade kemi
Fahrenheit studerade kemi i Amsterdam och han blev intresserad av de vetenskapliga meteorologiska instrument som användes. Han gjorde åtskilliga resor i England, Frankrike och Tyskland och bosattes sig till slut i Holland där han tillbringade resten av sitt liv.

Kvicksilvertermometern
Hans största vetenskapliga insats är att han vara den första som tillverkade termometrar där angivelserna var jämförbara. Vid 23 års ålder (1709) uppfann han sprittermometern men för att få ett noggrannare och bättre resultat började han experimentera med kvicksilver som gav ett mer exakt resultat och 1714 uppfann han så kvicksilvertermometern. Som bevis på hans lysande upptäckter blev han 1724 medlem av 'the Royal Society', som är en forskningsorganisation i England.

Termobarometer
Med sina undersökningar bekräftade han att vattnets temperatur vid kokning är beroende på lufttrycket och därför konstruerade han en termobarometer, ett instrument som på samma gång är termometer och barometer.

Fryspunkt 32°F
På Fahrenheitskalan är vattnets fryspunkt 32°F och kokpunkten ligger på 212°F. Normal kroppstemperatur mätt i Fahrenheit är cirka 98,6°F. Han iakttog också att vatten kan hållas flytande vid temperaturer under den vanliga frysningstemperaturen (0° C.).

Fahrenheitskalan används framför allt i engelsktalande länder som USA och England samtidigt som vi i Sverige använder Anders Cesius termometer.

Fahrenheit (50) gick bort i Holland den 16 september 1736 och ligger begravd i Haag, Nederländerna.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-04-25 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1686 - 1736
1688-1697 Nioårskriget pågår
1697 August II blir kung i Polen
1697 Karl XII blir kung i Sverige
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1701 Kaparen William Kidd avrättas
1703 S:t Petersburg grundläggs
1709 August II blir kung i Polen
1714 George I blir kung i UK
1715 Ludvig XV blir fransk kung
1718 Maskingeväret uppfinns
1719 Ulrika Eleonora blir svensk drottning
1719 Defoe skriver Robinson Crusoe
1726 Jonathan Swift ger ut Gullivers resor
1731 Defoe dör (Robinson Kruse)
1733 Första blodtrycksmätningen uförs

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon