Charles Darwin

Levde: 1809-1882 (73 år)
Titel: Naturforskare, biolog, författare - skrev boken "Om arternas uppkomst"
Far: Robert Darwin (1766-1848)
Mor: Susannah Sukey Wedgwood (1765-1817)

Charles Darwin

Biografi
Charles Robert Darwin föddes den 12 februari 1809 i Shrewsbury i England som son till läkaren Robert Darwin (43) och Susannah Sukey Wedgwood (44).

Studier
Under sin skoltid ansågs Darwin vara en typisk medelmåtta. Hans far ville att han skulle bli läkare så därför sändes han efter avslutad skolgång 1825 till universitetet i Edinburgh. Han var dock inte tillräckligt intresserad av att bli läkare så efter några års vistelse i Edinburgh flyttade han till Cambridge där han började att läsa teologi för att senare bli präst, och han tog där en lägre akademisk examen. Under studenttiden ägnade han sig åt sport, jakt och att samla insekter.

Världsomsegling
1831 fick Darwin (22) tillfälle att som naturforskare följa med på en världsomsegling på det engelska örlogsfartyget Beagle, där kapten Robert FitzRoy hade befälet. Resan tog nästan fem år, från december 1831 till oktober 1836. Väl hemma igen bodde han i London i fem år där han bearbetade de samlingar han haft med hem från resan som senare publicerades.

Charles Darwin
Charles på Madame Tussauds vaxkabinett i London

Down House
Under sin femåriga sjöresa hade Darwin dragit på sig en nedbrytande och påfrestande sjukdom vilket drev honom till att flytta ut till en liten lantgård kallad Down House i byn Downe i Kent. Där bodde han sedan i fyrtio år ekonomiskt oberoende med fru, alla barnen och tolv betjänter. Där arbetade, tänkte och brevväxlade han med andra forskare i Europa och USA, och bad dem sända plantor, frön, ben, fjädrar och mycket annat, samtidigt som han funderade på 'lagarna för den organiska utvecklingen'.

Samma idé
År 1858 sände den engelske biologen Alfred Russel Wallace över en artikel till Darwin som han ville ha hjälp med att få tryckt i någon respektabel tidskrift. Uppsatsen innehöll en framställning om arternas uppkomst (att människan härstammar från aporna) och var i stort sätt samma som Darwin själv skrivit redan fjorton år tidigare men aldrig gett ut. För att det inte skulle se ut som att han själv tog åt sig äran, tänkte Darwin publicera Wallace arbete istället för sitt eget. Två av Darwins bekanta, botanisten Joseph Dalton Hooker och geologen Charles Lyell lyckade dock övertala honom att tillsammans med Wallace låta trycka uppsatsen i det Linnéanska sällskapets tidskrifter, där den senare tillsammans med Darwins teori lästes upp på ett av sällskapets sammankomster. Varken Darwin eller Wallace var dock där.

Om arternas uppkomst
Året därpå (1859) gav Darwin ut en egen bok som på svenska fick titeln 'Om arternas uppkomst'. Boken gjorde en otrolig revolution inom både vetenskapen och den allmänna uppfattningen. Den väckte både stark motstånd - samtidigt som den från andra håll fick ett entusiastiskt stöd. Första upplagan trycktes i 1 250 exemplar men de blev utsålda samma dag den kom ut den 24 november 1859. Sex veckor senare kom andra upplagan och året därpå tredje. Den har blivit översatt till nästan alla europeiska språk. Boken startade flera häftiga strider som utkämpades på de vetenskapliga mötena. Darwin själv deltog dock inte i diskussionerna utan den som förde Darwinismens talan var Thomas Henry Huxley som till slut blev känd under namnet 'Darwin's Bulldog'.

Självbiografi
I sin självbiografi skrev Darwin:
Från min tidigaste barndom har jag känt det livligaste behov av att förstå och förklara, vad jag såg, d.v.s. att gruppera alla fakta under allmänna lagar. Dessa egenskaper har gett mig tålamod att hur många år som helst begrunda och tänka över vilken som helst olöst fråga"
och
"För min del tror jag, att jag handlat rätt, då jag gjort mitt liv till en oavbruten arbetsdag i vetenskapens tjänst. Jag känner det ej, som om jag hade någon stor synd att ångra, men åter och åter igen har jag måst beklaga, att jag ej gjort mina medvarelser mera direkt gott".

Äktenskap & barn
Den 29 januari 1839 gifte Darwin (29) sig med sin kusin Emma Wedgwood (30) som han levde lycklig med i hela sitt liv och de fick barnen:
1) William Erasmus (1839-1914)
2) Anne Elizabeth (1841-1851) († 10 år)
3) Mary Elanor (1842-1842) († 3 v)
4) Henrietta Emma (1843-1929)
5) George Howard (1845-1912)
6) Elizabet 'Bessy' (1847-1926)
7) Francis (1848-1925)
8) Leonard (1850-1943)
9) Horace (1851-1928)
10) Charles Waring (1856-1858) († 1 ½ år)

Darwin (73) gick bort den 19 april 1882 i sitt hus i Down och begravdes i Westminster Abbey i närheten av Isaac Newtons grav.

Kuriosa
Självbiografin och en mängd brev gavs ut fem år efter hans död av hans son Francis Darwin under titeln "Life and letters".

Publikationer/verk (urval)
Journal of Researches (1839)
Questions About the Breeding of Animals (1839)
The structure and distribution of coral reefs (1842)
Geological observations on volcanic islands (1844)
Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of "H.M.S. Beagle" round the world (1846)
A monograph of the sub-class Cirripedia, with figures of all the species (1851-1854)
Om arternas uppkomst (1859)
The variation of animals and plants under domestication (1868)
The descent of man and seletion in relation to sex (1871)
The expression of the emotions in man and animals (1872)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-04-29 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1809 - 1882
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1817 J. Monroe blir USA:s 5:e president
1821 Napoleon dör på ön Saint Helena
1825 Braille skapar blindskriftssystemet
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1847 1:a chokladkakan tillverkas (Bristol)
1849 Kompositören Frédéric Chopin dör
1852 Napoleon III blir fransk kejsare
1859 Karl XV blir svensk kung
1861 A. Lincoln blir USA:s 16:e president
1873 Levi Strauss börjar sälja jeans i USA
1876 AG Bell får patent på telefonen
1881 Alexander III blir rysk kejsare

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon