Richard Dybeck

Levde: 1811-1877 (65 år)
Titel: Jurist, fornforskare, folkminnesforskare
Skrev Sveriges nationalsång "Du gamla du fria"
Far: Carl Dybeck (1759-1841)
Mor: Maria Ulrika Remmer (1778-1828)

Richard Dybeck

Biografi
Richard Dybeck föddes i Odensvi socken, Västmanland, den 1 september 1811 som son till kontraktsprosten Carl Dybeck (52) och dennes hustru Maria Ulrika Remmer (33).

Studier
Redan som skolpojke visade Dybeck intresse för fornminnen och ritade bland annat av dem. Han gick i Västerås trivialskola åren 1822-1828 och fortsatte sedan med gymnasium 1828-1831. Han var student vid Uppsala universitet hösten 1831 och tre år senare - och 23 år gammal - tog han hovrättsexamen (1834) och blev därefter auskultant vid Svea hovrätt i juni samma år där han även blev extra ordinarie notarie.

Antikvariska uppgifter
Även om Dybeck var utbildad jurist så verkar det som att han från och med 1842 uteslutande ägnade sig åt antikvariska uppgifter. Under flera årtionden och långt in på 1870-talet genomförde han forskningsresor runt om i landet för att leta upp och undersöka minnesmärken. Resorna betalades i största utsträckning av offentliga medel. Han samlade in ett betydande material och publicerade artiklar i sin egen tidskrift som kallades för Runa som kom ut åren 1842-1850 och 1865-1876. "Runa" var ett slags magasin för fornminnes- och folkminnesuppteckningar.

Richard Dybeck
Richard Dybeck

Runstenar
Särskilt intresserade han sig för runstenar som han ritade av och publicerade. Dybeck var dock ingen utbildad filolog vilket han heller inte utgav sig för att vara. Ändå påpekade de samtida forskarna hans brister, till exempel att hans tolkningar av runstenar inte alltid var fullt pålitliga. Dybeck var mycket duktig på att spåra upp helt okända runstenar som legat gömda och glömda sedan många århundraden tillbaka.

Folkminnesupptecknare
Dybeck var även folkminnesupptecknare, han fascinerades av folksagor, folkvisor och sägner, folktro och seder, dialekter, ordstäv och gåtor, danslekar och folkmusik med mera, som han tecknade ner. Han anses ha räddat ett stort material av allt detta till eftervärlden på ett tidigt stadium, innan traditionerna löstes upp och försvann. Särskilt hans folkmusikaliska anteckningar anses extra värdefulla.

Sveriges nationalsång
Sveriges nationalsång, skriven av Dybeck 1844

Musikaftnar
I Stockholm anornade Dybeck så kallade musikaftnar där målet var att stimulera intresset för vår gamla folkmusik. Det var vid den första av dessa aftnar som Dybeck framträdde som skald med "Du gamla, Du fria" som var diktad till en gammal folklig melodi som han hört i Västmanland som hette 'Så rider jag mig över tolvmilan skog'. Sången trycktes första gången redan året därpå (1845) i samlingen "Valda svenska folksånger".

Olika versioner
Beroende på var man läser kan man få olika uppgifter gällande sången och dess första rader. Vissa anger att det först var "Du gamla, Du friska" medan andra anger att detta påstående är felaktigt. Jag väljer att inte skriva hur det var, enbart därför att jag faktiskt inte vet vilket man skall tro på.

Sveriges nationalsång
Svensk nationalsång blev den emellertid först efter att Dybeck gåt bort. Den är dock inte lagstadgad som svensk nationalsång utan det har den blivit genom tradition. Det är även Dybeck som ligger bakom sången "Mandom, mod och morske män" (1858).

Från år 1858 fick Dybeck varje år bidrag av rikets ständer på 1 500 riksdaler för att leta upp runstenar och rita/teckna av dessa för att sedan publicera dem.

Äktenskap
1860 gifte Dybeck (49) sig med Maria Leontine Charlotte Forsbom (35). Äktenskapet blev emellertid ganska kort för Maria gick bort efter fem år.

Dybeck (65) gick bort den 28 juli 1877 i Södertälje och begravdes på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2007-04-26 | Uppdaterad 2020-12-21

Samtida händelser 1811 - 1877
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige

Källor
Böcker:
• Konst och musik genom tiderna (Aulin & Sandberg)
• Musikens värld (Kulturhistoriska förlagen)
• Svenskt biografiskt lekixon (SBL) band 11 (cd-skiva)
• Odensvi (Västmanland) födelsebok C:4 1776-1817 bild 177. GID: 2405.21.96100

Hemsida:
» riksarkivet
» bild

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon