Pehr Arvid Säve

Levde: 1811-1887 (76 år)
Titel: Konstnär, målare, fornforskare, antikvitetsintendent, lärare, författare
Epok/stil: Tecknare
Far: Pehr Hieronymus Säve (1765-1837)
Mor: Hedvig Charlotta Lalleria

Pehr Arvid Säve

Biografi
Pehr Magnus Arvid Säve föddes den 19 april 1811 i Roma Prästgård på Gotland som son till kyrkoherden Pehr Hieronymus Säve (46) och Hedvig Charlotta Lalleria. Per hade tio äldre halvsyskon och en yngre bror som var helsyskon.

Studier
År 1830 tog Pehr studenten i Uppsala. Redan under studietiden började han skriva ned gotländska dialektord som han sedan upprättade ordlistor med. Tillsammans med sin ett år yngre bror Carl Säves anteckningar lade detta grunden till 'Gotländsk ord'. Boken gavs ut cirka femtio år efter brödernas död, år 1936, av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Efter studierna i Uppsala började Pehr att arbeta som lärare (adjunkt) vid Visby högre elementarläroverk.

Pastoralexamen 1841
Även om han inte var prästvigd avlade Pehr (30) pastoralexamen år 1841.

Äktenskap
1843 gifte Pehr Arvid (32) sig med Anna Lovisa Holmström. Äktenskapet verkar ha blivit barnlöst, ej hittat några barn.

Fornforskare
Säve var mycket intresserad av Gotland och Visbys historia, gotlands landsbygd samt dess folk. Så han var både dialekt- och folkminnesforskare. Han samlade även in och avbildade stora mängder av Gotlands fornminnen samt skrev ner allt som handlade om seder och bruk. Till Vitterhetsakademien lämnade han in cirka 300 teckningar av minnesmärken som dessutom hade förklarande text.

Antikvitetsintendent 1861
Som den förste i Sverige blev Pehr 1861 Vitterhetsakademiens antikvitetsintendent med uppgift att vårda och beskriva rikets fornminnen. Som antikvitetsintendent gjorde han forskningsresor både på Gotland som Öster- samt Västergötland. Under resorna skrev han reseberättelser och ritade upp emot 1 500 teckningar.

Pehr Arvid Säves gravplats
Säves gravplats på
Östra kyrkogården i Visby

Gotlands fornsal
1875 grundades Gotlands fornsal (nu Gotlands museum) av föreningen Gotlands fornvänner där initiativtagaren var Säve som gick i spetsen för grundandet.

Skrifter (urval)
På äldre dagar började Säve att bearbeta sina väldiga samlingar och offentliggjorde utdrag ur dem i ett antal uppsatser. Bland annat 'Gotland och Visby' (1858) som var ett planschverk med teckningar av honom själv samt texter av Carl Johan Bergman.

Pehr Arvid (76) gick bort i Visby den 10 november 1887 och begravdes på Östra kyrkogården i Visby.

Kuriosa
Säveskolan i Visby som invigdes 1971 är uppkallad efter Pehr Arvid. Skolan heter sedan 2014 Wisbygymnasiet.

År Titel/händelse/skrifter (urval)
1830 Student i Uppsala
1835-1871 Lärare vid Visby högre elementarläroverk
1840-1850 Gymnastiklärare
1841 Tog pastoralexamen
1854-1857 Ritlärare
1858 Planschverket 'Gotland och Visby' (1858) med teckningar av honom själv samt texter av Carl Johan Bergman
1859 Skriften 'Gotländska minnen'
1861-1865 Vitterhetsakademiens antikvitetsintendent
1872 Skriften 'Samfärdsel på Gotland i gamla tider' (i Land och folk)
1873 Skriften 'Strandens sagor' (i Svensk tidskrift)
1876 Skriften 'Åkerns sagor, spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland' (Belönades med Lantbruksakademiens guldmedalj)
1876-1877 Skogens sagor eller växtligheten på Gotland (skrift/uppsats)
1877 Filosofie hedersdoktor i Uppsala
1880 Skriften 'Hafvets och fiskarens sagor samt spridda drag af Gotlands odlingssaga och strandallmogens lif'
1882 Hedersledamot av svenska fornminnesföreningen
1885 Hedersledamot av Vitterhetsakademien

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2020-09-14 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1811 - 1887
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonnier)

Hemsidor:
» geni.com
» gotlands museum

Bilder:
• Klicka på bilderna för att se källa

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon