Uppfinningar

Sorterat på uppfinning.
(P) står för patent. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Uppfinning

Årtal

Namn

Land

Fahrenheit-skalan 1724 Daniel Gabriel Fahrenheit Polen
Den polskfödda tysktalande fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) konstruerade 1724 den temperaturskala som bär hans namn och som numera används framför allt i USA. På Fahrenheits temperaturskala är vattnets fryspunkt 32 °F och kokpunkten 212 °F.
Fartygspropeller (ställbar) 1937 Elov Englesson Sverige
Chefskonstruktör och överingenjören vid Karlstads Mekaniska Werkstad i Kristinehamn, Elov Englesson (1884–1962) utvecklade omkring 1937 den ställbara fartygspropellern, KaMeWa-propellern. Det var en utveckling från Viktor Kaplans vattenturbin. Elovs son, Sixten, uppfann den dränkbara pumpen.
Flintlås 1610 ~ Marin de Bourgeoys Frankrike
Ett flintlås är en mekanism som används för att avfyra ett eldvapen. Flintlåset uppfanns någon gång mellan åren 1610-1615 av den franske vapensmeden Marin le Bourgeoys (ca 1550-1634). Det första flintlåset sattes på ett gevär till den franske kungen Ludvig XIII.
Fluortandkräm 1959 (P) Yngve Ericsson Sverige
Den svenska tandläkaren och professorn Yngve Ericsson (1912-1990) var intresserad av tandhälsa och han tog fram den första verkligt effektiva fluortandkrämen som han sökte patent på 1959, ett patent som senare kom att beviljas i ett flertal länder bland annat Sverige och USA.
Flytspackel 1970 ~ Axel Karlsson Sverige
Omkring 1970 uppfann Axel Karlson (1889-1980) flytspackel. Axel uppfann även Karlsons klister i början av 1920-talet.
Flytväst 1854 Ross Ward England
Den första flytvästen som faktiskt fungerade uppfanns 1854 av den engelske sjökaptenen Ross Ward. Flytvästen bestod av en linnegördel fylld med korkbitar.
Fonograf (spela in & återge) 1877 Thomas Alva Edison Amerika
En fonograf är en maskin för inspelning och återgivning av ljud. Det var flera uppfinnare som uppfann maskiner för att spela in ljud före Thomas Alva Edison (1847-1931) men han var den första som uppfann en enhet som både kunde spela in och återge ljud.
Fotofon 1880 Alexander Graham Bell Skottland
Den skotsfödde amerikanska uppfinnaren Alexander Graham Bell (1847-1922) uppfann tillsammans med sin assistent Charles Sumner Tainter (1854-1940) den så kallade fotofonen som var som en trådlös telefon. Den kunde överföra ljud och samtal på en stråle av ljus. I juni 1880 överförde Tainter ett trådlöst rösttelefonmeddelande från ett tak i Washington, D.C. till Bell som stod cirka 213 meter bort. Detta hände nitton år före första röstradiosändningen.
Fotogenkök (primuskök) 1888 Frans Wilhelm Lindqvist Sverige
Svenska uppfinnaren Frans Wilhelm Lindqvist (1862-1931) var den första att konstruera ett sotfritt fotogenkök, vilket han gjorde 1888. Hans uppfinning blev känd under namnet Primus och såldes i hela världen.
Fotografi (heliografi) 1816 Nicéphore Niépce Frankrike
De första fotot skapades omkring år 1816 av den franska uppfinnaren Nicéphore Niépce (1765-1833) genom en teknik som kallas heliografi. Han använde en plåt belagd med bitumen (asfalt) upplöst i lavendelolja som ljuskänsligt medium. Nicéphore var den förste som lyckades framställa en varaktig fotografisk bild.
Frisbee (av plast) 1958 (P) Walter Frederick Morrison Amerika
Amerikanen Walter Frederick Morrison (1920-2010) uppfann 1948 den moderna varianten av frisbee. När den började masstillverkas 1951 av leksaksföretaget Wham-O kallades den dock för 'Pluto Platter'. 1957 byttes namnet till Frisbee och året därpå fick Morrison patent på sin frisbee.
Färgfilm 1903 Auguste/Louis Lumiére Frankrike
Färgfilm för fotografering togs fram 1903 av de franska bröderna Louis Jean Lumiére (1864-1948) och Auguste Marie Lumiére (1862-1954). De var en slags trefärgsmetod.
Färggrafik (till dator) 1979 (P) Håkan Lans Sverige
Svensken Håkan Lans (1947-) uppfann en slags färggenerator som kunde användas för att få fram färggrafik i datorer. Uppfinningen fick namnet Datacolor och 1979 fick han patentet. Lans har varit med i flera stora rättstvister mot stora företag, bland annat Dell, Compaq, Hitachi och Hewlett-Packard.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon