Uppfinningar

Sorterat på efternamn
(P) står för patent. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Uppfinning

Årtal

Land

Lagerman Alexander Tändsticksmaskin 1892 Sverige
Svensken Alexander Lagerman (1836-1904) som var anställd vid Jönköping tändsticksfabrik uppfann 1892 en stor maskin, kallad 'Komplettmaskinen', som både kunde tillverka tändstickor samt även förpacka dem helt automatiskt. Den spottade ur sig en ask tändstickor i sekunden vid slutet av 1800-talet.
Land Edwin H. Direktbildskamera 1947 Amerika
Direktbildskameran uppfanns 1947 av den amerikanske fysikern Edwin H. Land (1909-1991). Det var en polaroidkamera som man kunde ta svartvita direktbilder med. 1963 hade han utvecklat metoden så man kunde framställa direktbilder i färg.
Lans Håkan Färggrafik (till dator) 1979 (P) Sverige
Svensken Håkan Lans (1947-) uppfann en slags färggenerator som kunde användas för att få fram färggrafik i datorer. Uppfinningen fick namnet Datacolor och 1979 fick han patentet. Lans har varit med i flera stora rättstvister mot stora företag, bland annat Dell, Compaq, Hitachi och Hewlett-Packard.
Lans Håkan Navigeringssystem 1995 Sverige
Svensken Håkan Lans (1947-) uppfann ett navigeringssystem där man använder både GPS och radio för att få veta var man själv och andra som använder samma system befinner sig. Systemet kallas för STDMA som står för "self-organizing time division multiple access". Tack vare STDMA kan fartyg och flygplan undvika kollisioner. Navigeringssystemet är idag standard inom både sjöfarten och flyget.
Laval Gustaf de Separator 1877 Sverige
En separator är en apparat som separerar två vätskor som inte är blandbara, eller separera bort partiklar i en vätska. 1877 utvecklade Gustav de Laval (1845-1913) en framgångsrik separator och med den kunde man på kort tid skilja bort grädden ifrån mjölken.
Laval Gustaf de Gräddskummare 1878 (P) Sverige
Svensken Gustav de Laval tog 1878 patent på en gräddskummare.
Leclanchés Georges Batteri 3 (brunstensbatteri) 1877 Frankrike
Under 1877 utvecklade fransmannen Georges Leclanchés (1839-1882) det som blev ursprunget till brunstensbatteriet vilket historiskt sett har varit ett av de mest använda batterierna i våra hushåll. Det var det första batteriet utan någon vätska.
Lee William Stickmaskin 1589 England
Den engelske kyrkomannen och uppfinnaren William Lee (ca 1550-1610) från Nottinghamshire uppfann 1589 en stickmaskin som man kunde använda till att sticka strumpor med.
Leeuwenhoek Antonie van Lupp 1674 Nederländerna
En lupp är en enklare typ av mikroskop. Det uppfanns 1674 av den nederländska naturforskaren Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)
Leibniz Gottfried W. Räknemaskin 2 1673 Tyskland
Tyska matematikern, friherren och filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) utformade/kalkylerade 1671 och byggde 1673 en mekanisk räknemaskin för de fyra räknesätten.
Lindén Elis Tornkran 1950 ~ Sverige
Elis Lindén (1916-1978) uppfann på 1950-talet en tornkran, den så kallade Lindénkranen, som idag finns vid de flesta byggen. Han startade sedan ett företaget AB Byggnadskranar som efter tio år hade trehundra anställda.
Lindquist Curt Wettextrasa (disktrasa) 1949 Sverige
Svenske civilingenjören Curt Lindquist (1908-1988) uppfann 1949 wettextrasan som man har till att torka upp vätskor med.
Lindqvist Frans Wilhelm Fotogenkök (primuskök) 1888 Sverige
Svenska uppfinnaren Frans Wilhelm Lindqvist (1862-1931) var den första att konstruera ett sotfritt fotogenkök, vilket han gjorde 1888. Hans uppfinning blev känd under namnet Primus och såldes i hela världen.
Lindström Ulrika Eleonora Västerbottenost 1872 Sverige
Ulrika Eleonora Lindström (1835-1892) var mejerska i Burträsk i Västerbotten och hon uppfann västerbottenost 1872. Enligt tradition under en jäktig dag på jobbet när hon var tvungen att avbryta omrörningen i ostkaret.
Lippershey Hans Teleskop 1608 Nederländerna
Uppfinnaren av teleskopet brukar anges vara nederländaren Hans Lippershey (ca 1570-1619). Om han verkligen var den som uppfann teleskopet finns inga säkra bevis för, dock var han den som först fick patent för ett teleskop, den så kallade refraktorn, eller astronomisk kikare, år 1608.
Logan Maurus C. Buntband 1958 Amerika
Maurus C. Logan (1921-2007) uppfann 1958 Ty-Rap, buntbandet. Han var då anställd hos Thomas & Betts, ett elföretag i Memphis, Tennessee
Lovelace Ada Datorprogrammering (första) 1842 England
Den brittiske grevinnan Augusta Ada Byron King, mer känd som Ada Lovelace (1815-1852) anses av många vara den förste datorprogrammeraren. Hon arbetade tillsammans med Charles Babbage (1791-1871) som höll på med att uppfinna en 'differensmaskin' - den analytiska maskinen, som skulle kunna beräkna matematiska tabeller med en metod som kallades för differensmetoden. Adas anteckningar innehöll de första algoritmerna som avses för att bearbetas med en maskin.
Lumiére Auguste/Louis Färgfilm 1903 Frankrike
Färgfilm för fotografering togs fram 1903 av de franska bröderna Louis Jean Lumiére (1864-1948) och Auguste Marie Lumiére (1862-1954). De var en slags trefärgsmetod.
Lyman William Konservöppnare (roterande) 1870 Amerika
År 1870 uppfann den amerikanska uppfinnaren William Worcester Lyman (1821-1891) den första roterande konservöppnaren.

Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon