Upptäckter

Sorterat på efternamn
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Upptäckt

Årtal

Land

Becquerel Henri Radioaktivitet 1896 Frankrike
Den franske fysikern Henri Becquerel (1852-1908) upptäckte 1896 av en slump radioaktivitet när han undersökte fluorescens hos uransalter. Han delade Nobelpriset i fysik 1903 med Marie och Pierre Curie för sin upptäckt.
Binet Alfred Intelligenskvot (IQ) 1905 Frankrike
Metoden för att bestämma en människas IQ genom tester utvecklades av de franska psykologerna Alfred Binet (1856-1911) och Théodore Simon (1873-1961). Testet som de kallade för Binet-Simon kom 1905 och bestod av 30 frågor som mätte barns minne, verbala förmåga samt uppmärksamhet.
Black Joseph Kolsyra (H2CO3) 1755 England
Kolsyra är en kemisk förening som bildas när koldioxid löser sig i vatten, vilket den brittiske kemisten Joseph Black (1728-1799) kom på år 1755. Han kallade sin upptäckt för 'fixed air'.
Black Joseph Magnesium (Mg) 1755 England
Magnesium är ett grundämne och tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och upptäcktes 1755 av den engelske kemisten Joseph Black (1728-1799).
Boyle Robert Metanol (CH3OH) 1661 Irland
Den irländske kemisten Robert Boyle (1627-1691) upptäckte 1661 metanol som har den kemiska formeln (CH3OH). Även känt under namnet karbinol, träsprit eller metylalkohol.
Branting Frederick Grant Insulin (med Macleod) 1922 Kanada
Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet. Den kanadensiska fysiologen Frederick Grant Branting (1891-1941) och den skotska fysiologen John Macleod (1876-1935) upptäckte syntetisk insulin som ledde till effektiv behandling av diabetes och för sin upptäckt tilldelades bägge två Nobelpriset i fysiologi och medicin 1923.
Bretonneau Pierre Trakeotomi 1825 Frankrike
Den franske läkaren och epidemiologen Pierre Bretonneau (1778-1862) var den förste som utförde en lyckad trakeotomi. En trakeotomi utförs genom att man går in i luftstrupen via ett snitt strax nedanför luftstrupen för att underlätta andningen.
Bretonneau Pierre Difteri 1826 Frankrike
Den franske läkaren och epidemiologen Pierre Bretonneau (1778-1862) var den förste som beskrev och namngav difteri vilket han gjorde i sin studie "Des inflammations spéciales du tissu muqueux" där han kallade det difteritis.
Brånemark Per-Ingvar Titaninplantat 1962 Sverige
Läkaren och professorn Per-Ingvar Brånemark (1929-2014) upptäckte 1962 att benvävnad växt samman med ett monterat observationsinstrument av titan. Tre år senare (1965) var han den förste att operera in tandinplantat av titan. Han tog paten 1968 på 'permanent-implantabelt fästorgan för proteser och liknande'


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon