Upptäckter

Sorterat på efternamn
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Upptäckt

Årtal

Land

Pasteur Louis Mikrobiologi (med Koch) 1880 ~ Frankrike
Den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) och den tyske professorn och bakteriologen Robert Koch (1843-1910) har fått äran att vara grundare till mikrobiologin på grund av sina upptäcker. Pasteur utvecklade bland annat vaccin mot mjältbrand, rabier och hönskolera och Koch upptäckte kolerabakterien och tuberkolosbakterien.
Pasteur Louis Pastörisering 1864 Frankrike
Franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) kom 1864 på att om man värmde upp vin eller öl till 55 grader i några minuter så dog de mikrooganismer som orsakade att vätskan surnade. Metoden fick namn efter sin upphovsman.
Pasteur Louis Vaccin mot mjältbrand 1881 Frankrike
Den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) utvecklade 1881 det första effektiva vaccinet mot den mycket allvarliga sjukdomen mjältbrand som oftas djur drabbas av. Människor kan också få mjältbrand men det är mycket ovanligt.
Pasteur Louis Vaccin mot rabies 1885 Frankrike
Den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) utvecklade 1885 det första effektiva vaccinet mot virussjukdomen rabies. Rabies kan smitta från däggdjur till människa via saliv och är nästan alltid dödlig.
Pasteur Louis Vaccin mot hönskolera 1885 Frankrike
Den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) utvecklade 1885 ett vaccin mot hönskolera (pasteurellos). En del varianter av bakterien Pasteurella multocida medför hög dödlighet hos tamhöns medan andra ger milda symtom.
Pincus Gregory Goodwin P-piller (kombinerat) 1950 ~ Amerika
Den amerikanska biologen Gregory Goodwin Pincus (1903-1967) var med och tog fram pillret i början av 1950-talet. Pillret består av både östrogen och progestogen och godkändes som preventivmedel i USA 1960.
Poiseuille Jean-Louis Blodtrycksmätning 2 (artär) 1819 Frankrike
År 1819 konstruerade den franske läkaren och fysikern Jean-Louis Poiseuille (1799-1869) ett instrument för blodtrycksmätning. Med Poiseuilles metod var man dock tvungen att mäta trycket genom att man kopplade in instrumentet i en artär.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon