Benjamin Höijer

Levde: 1767-1812 (45 år)
Titel: Filosof, universitetslärare, professor & juntaledare
Far: Henrik Höijer (1728-1787)
Mor: Sofia Margareta de Brenner (1738-1767)

Benjamin Höijer

Biografi
Benjamin Karl Henrik Höijer föddes den 1 juni 1767 i Stora Skedvi i Dalarna som son till predikanten vid Dalregementet Henrik Höijer (39) och Sofia Margareta de Brenner (29). Hans mor dog en vecka efter hans födelse.

Studier
Vid elva års ålder skickades han till Västerås för att där gå i skola och gymnasium. Det sägs att han redan där fick pröva på de orättvisor som senare ännu mer skulle drabba honom. Vid sexton års ålder reste han till Uppsala där han skrevs in som student 1783. Där studerade han grekisk och romersk litteratur, historia och nyare tidens skönlitteratur men framförallt filosofi.

Vid tjuguett års ålder (1788) tog han den filosofiska graden och blev året därpå, efter att han gett ut avhandlingen 'Quid artibus elegantioribus mores debeant', kallad av Boëthius till docent i praktiskt filosofi. Redan året därpå skrev han in sig vid Kanslikollegium i Stockholm, men återvände till Uppsala redan 1791.

Adjunkt i teoretisk & praktisk filosofi
Benjamin var en av Sveriges skarpsinnigaste tänkare och den mest framstående förespråkaren för de nya idéer som började tränga fram vid hans levnad. I sin filosofiska ståndpunkt stod han närmast till tyskarna Immanuel Kant och Johann Gottlieb Fichte även om han fullt självständigt la fram sina tankar i ett klart, naturligt och bestämt språk, ett mönster av vetenskaplig stil. Mellan åren 1795-1798 utvecklade han en utomordentlig verksamhet i G. A. Silverstolpes Litteraturtidning och Journal för svensk litteratur. Sistnämnda året blev han också vald till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi. Han hade ett mäktigt inflytande på en del av ungdomen i Uppsala, bland annat på Erik Gustav Geijer och Lorenzo Hammarsköld.

Juntan
Han förföljdes av regeringen på grund av sina frisinnade åsikter i filosofi och politik, han var bland annat medlem av den så kallade juntan som var en politisk litterär krets i Uppsala och detta sågs med oblida ögon av de maktägande, i synnerhet av Gustav IV Adolf. Därför blev han ignorerad och förbigången vid befordringar till dess att han efter statskuppen 1809 (när Gustav IV Adolf blev avsatt) fick tjänsten som professor i teoretisk filosofi som han tyckt att han "som landets mest betydande tänkare" skulle haft för länge sen.

Benjamin (45) gick bort ogift den 13 juni 1812 i Uppsala och begravdes i Uppsala på gamla kyrkogården.

År Titel/händelse (urval)
1783 Inskriven vid Uppsala universitet
1786 Disputerade pro exercitio (disputerat för övnings skull) (23 dec)
1787 Riksdagens första kammare
1788 Disputerade pro gradu (jun)
1788 Magister
1789 Docent i praktiskt filosofi vid Uppsala universitet (sept)
1790 Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium
1793 Kurator vid Västmanlands-Dala nation (nov)
1798 Adjunkt i praktiskt och teoretisk filosofi (okt)
1809-1812 Professor

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2021-01-12

Samtida händelser 1767 - 1812
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon